מה זה תביעות ייצוגיות (ובעגה המשפטית – תובענה ייצוגית)?

“תביעות ייצוגיות” זה שם כולל להליכים בהם מייצגים יחידים ולרוב עו”ד זכויות יוצרים, קבוצה גדולה של אנשים, שלא נתנו מראש הסכמתם לייצוג (למעשה, פעמים רבות, הציבור כלל אינו מודע לכך שזכויותיו נפגעו).

לשם מה נועד הליך תביעה ייצוגית?

בשנת 2006 חוקק חוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006. מטרת החוק הייתה לקבוע כללים אחידים להגשה וניהול תובענות (תביעות) ייצוגיות לשם שיפור ההגנה על זכויות ובכך לקדם: (1) מימוש זכות הגישה לערכאות  שיפוטיות בכלל, ובפרט לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; (2) אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; (3) מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין ו-(4) ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

אילו תביעות כשירות להתנהל כתובענות ייצוגיות?

לא כל עילת תביעה שתהא ליחיד כשירה להתנהל כתובענה ייצוגית ולכן, לפני נקיטת הליכים מומלץ להתייעץ עם עו”ד זכויות יוצרים.

על פי החוק תובענה ייצוגית יכולה להיות תביעה באחת מהעילות המפורטות בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 או בעניין שנקבע בהוראות חוק מפורשת שניתן להגיש בו תובענה ייצוגית (בכפוף לחריגים בקשר עם רשויות המדינה).

ככלל, ניתן להגיש תובענה ייצוגית בעזרת עו”ד זכויות יוצרים בכל עניין בין עוסק לבין לקוח, בין מבטח לבין לקוח, בין תאגיד בנקאי לבין לקוח; בכל עילה לפי חוק  ההגבלים העסקיים, לפי דיני ניירות ערך, לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, איסור הפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, לפי פרקים רלוונטיים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או לפי הוראות הנגישות בחוק התכנון והבניה, חוק שידורי הטלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ובעילות ספציפיות הקשורות לבית הדין לעבודה; וכן – בכל תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, נגד מפרסם בעילה לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ובתביעה נגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בקשר להעברת מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

מה היתרון המרכזי בתביעה ייצוגית עבור התובע?

ישנם מספר יתרונות מובנים במנגנון התובענה הייצוגית, לבעל עילת תביעה. שניים עיקריhם בהם הם העדר עלויות עורכי הדין ואגרות פתיחת תיק בבית המשפט והגמול המיוחד שנפסק לתובע הייצוגי:

(1) בתובענה ייצוגית לא נהוג שמשרד עורכי הדין המייצג גובה תשלום  מהתובע הייצוגי – במידה והתביעה צולחת (ולעיתים אף במסגרת הליכי הסתלקות) עורכי הדין זוכים לשכר טרחתם מבית המשפט. בנוסף, בשונה מהגשת תביעה רגילה, נכון למועד כתיבת רשימה זו, אין כל אגרה בפתיחת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

(2) במידה והתובענה צולחת אם בפסק דין ואם בהסדר פשרה (ולעיתים  אף במסגרת הליכי הסתלקות) התובע הייצוגי זוכה לגמול מיוחד, העולה בדר”כ עשרות מונים על נזקו הממשי, וזאת כתמריץ וכפיצוי לסיכון ועלויות שלקח על עצמו בהבאת המקרה לפתחו של בית המשפט וסיועו בפיצוי הציבור הנפגע מאותה עוולה שתוקנה באמצעות הליך התובענה הייצוגית.

זהירות נדרשת

עם זאת, לא הכל ורוד.

כאמור לעיל, התובע נושא בסיכון – הן מבחינת עלויות הגשת התביעה (לא עלויות עורכי הדין אלא עלויות חוות דעת מומחים אם נדרש, שליחויות וכיוצא באלה הוצאות) והן מבחינת הסיכון בהוצאות במידה והבקשה לאישור כתובענה ייצוגית תידחה או התובענה עצמה תידחה בסופו של יום.

בשל ריבוי הגשת בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות אנו עדים היום לתופעה מצננת של בתי המשפט במצבים בהם ברור שהבקשה להכרה כתביעה ייצוגית הוגשה בלי ביסוס מספיק או כנעשה שימוש לרעה בהליכי בית משפט במטרה פסולה לדיג פורום אוהד, ופסיקת הוצאות משמעותיות לתובע הייצוגי.

לכן, קיימת חשיבות רבה בבחירת משרד עורכי הדין המייצג ובדרך התנהלות התביעה על מנת להקטין את הסיכון מפני דחייה או מחיקה של בקשה לתובענה ייצוגית תוך השתת הוצאות משמעותיות על התובע הייצוגי.

למשרדנו מומחיות וניסיון רב בניהול תביעות ייצוגיות

למשרדנו, עו”ד תביעות ייצוגיות, מומחיות מיוחדת וניסיון רב שנים בניהול וליווי הליכי אישור תביעות ייצוגיות, וזאת כנגד הגופים הגדולים והחזקים במשק הישראלי (והעולמי). כך ובין השאר, משרדנו ניהל ומנהל הליכים ייצוגיים כנגד ‘בזק’, ‘HOT’, חברות סלולאר רבות, מיקרוסופט העולמית, דואר ישראל, ‘חוגלה’, רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, רשתות הקולנוע הגדולות בארץ ועוד.

במסגרת זו הביא משרדנו להחזר כספים רבים ולתועלת רבה לציבור.

עורכי דין זכויות יוצרים

משרד עורכי דין זכויות יוצרים

עו”ד זכויות יוצרים תומר אפלדורף – מייסד חברת עורכי דין זכויות יוצרים אפלדורף ושות’ מתמחה בניהול הלכי תביעות ייצוגיות ובעל נצחונות רבים בתיקים מורכבים של תביעות ייצוגיות מול חברות מובילות בשוק הישראלי.

הינכם מוזמנים ליצור עימנו קשר בכל שאלה, הבהרה או שירות נדרש בנוגע לתביעות ייצוגיות במספר: 03-6910042
או באימייל: tomer@anc-law.co.il

השאר פרטים ונשמח לעזור!