0

העתקה לפי חוק זכות יוצרים מחייבת העתקת חלקים ממשים ומהותיים

ביום 10.10.12 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בע”א 10242/08 מוצפי ואח’ נ’ קבלי, מפי כבוד השופט יצחק עמית ובהסכמת השופטים עוזי פוגלמן ואסתר חיות. אותו עניין נסוב סביב השאלה האם המערערות (הגב’ מוצפי ושחר ורכס הוצאה לאור פרוייקטים חינוכיים בע”מ) הפרו את זכויות היוצרים של המשיבה, הגב’ קבלי, בספרי לימוד לשון שהוציאה.

פסק הדין בשלבי סיכום…