0

הפרת הסכם וזכויות יוצרים

בשביעי ביולי ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין חלקי בת”א 2294/08 קידום לך תצטיין אח’ נ’ מכון רס.יו.אס בע”מ ואח’, מפי כבוד השופט ד”ר עמירם בנימיני. עניינה של התביעה בדרישה למתן צו מניעה צו עשה וצו למתן חשבונות, ולתשלום פיצויים בסך מיליון ש”ח, בגין הפרת הסכם רישיון בין התובעת לבין הנתבעים, ובגין שימוש שלא כדין בזכויות הקניין הרוחני של התובעת וביצוע עוולות מסחריות נגדה. הנתבעים 1-2 הגישו תביעה-שכנגד נגד התובעת ונגד הנתבע 3, לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם, לטענתם, כתוצאה מביטול ההסכם עם התובעת שלא כדין.

פסק הדין החלקי בשלבי סיכום…