על זכויות יוצרים דיגיטאליות

ביום 2.9.13 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, מפי כבוד השופט צבי זילברטל ובהסכמת השופטים רובינשטיין ועמית בערעור ובערעור שכנגד בתיק 5097/11 טלראן תקשורת (1986) בע"מ נ' צ'רלטון בע"מ ואח'.

הערעור נסוב סביב קביעת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי חברה שמכרה ללקוחותיה כרטיס המאפשר פענוח שידורי לווין מקודדים המשודרים על ידי רשתות זרות, ואשר אלה שידרו שידורי טלוויזיה שיש לחברה אחרת זכויות יוצרים בלעדיות בהם בישראל, מפרה זכויות יוצרים, וחיובו את המפרה בתשלום בסך 1,250,000 ש"ח ובשכר טרחת עורכי דין בסך 70,000 ש"ח.

טלראן ("המפרה") סומכת את ערעורה על ארבעה אדנים: הכרטיס הינו אביזר טכני, בדומה לטלוויזיה; העדר הפרה ישירה שכן "הפצה" היא לכל היותר הפרה עקיפה, אשר אינה מתקיימת כאן בהעדר מפר ישיר; צ'רלטון אינה בעלת זכויות היוצרים; וכימות הנזק שגוי – הנזק לא הוכח ולא היה מקום להסתמך על אומדנא.

וכך קבע בית המשפט:

1. צ'רלטון בעלת זכויות בלעדיות בשפה הערבית בישראל בשידורי המונדיאל

על פי שרשרת ההסכמים שהציגה צ'רלטון, כאשר קוראים ומשבצים את ההגדרות בסעיפיו האופרטיביים של ההסכם , היא בעלת זכויות בלעדיות בשידורי המונדיאל בישראל וכי הגדרות השפה אינן שוללות את הבלעדיות הגיאוגרפית שהוענקה לצ'רלטון.

2. טלראן לא הפרה את זכויות היוצרים של צ'רלטון בשידורי המונדיאל

דיני הקניין הרוחני הם פרי של איזונים של אינטרסים שונים. הרחבת- יתר של זכות היוצרים נושאת בחובה פוטנציאל סיכון רב להפרת אותם איזונים שנקבעו בחוק הישן, כמוה כהצרת-יתר של זכות היוצרים. בענייננו החוק הישן הוא התקף.

"הפרה ישירה" – זכות היוצרים מעניקה לבעלת הזכויות בלעדיות בביצוע פעולות שונות, שביצוכן ללא רשותו  מהווה הפרה "ישירה" של זכויותיו, ואין נדרש יסוד נפשי מצד המפר להפרה זו. שידור אינו מוגדר בחוק הישן, אף מוגדר בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, ומוגדר באופן צר יותר בסעיף 14 לחוק החדש. על מנת שיבוצע שידוא נדקש שתבוצע העברה של צלילים או מראות או שילובם.

האם הכרטיס שמכרה טלראן "מעביר" או "מפיץ" את שידורי המונדיאל? גם על בית המשפט המחוזי מוסכם כי הכרטיס מפענד שידור מקודד ואינו מבצע "הפרה" או "הפצה". אספקת פלטפורמה להפרה כביכול אינה פעולה שנתייחדה לבעל זכויות היוצרים ואינה מהווה הפרה ישירה.

"הפרה עקיפה" – הפרה עקיפה הינם אותם מקרים בהם מבוצעת פעולה מסוימת הקשורה בהפרה ישירה – השכרת עותק מפר, נפצתו או מכירתו. הטלת אחריות גם על הפרה עקיפה מהווה מעטפת נוספת להגנת האינטרנסים של בעל זכויות היוצרים ומרחיבה את מעגל האחריות בהפרת זכויות יוצרים. הפרה עקיפה היא ביצוע פעולה אסורה בעותק מפר, ביודעין. היינו, על מנת שתתגבש הפרה עקיפה נדרשים להתקיים שלושה תנאים – 1. קיומו של עותק מפר, 2. ביצוע אחת מן הפעולות האסורות המנויות בסעיף, 3. תוך שהמפר העקיף ידע או שהיה עליו לדעת שהזכויות ביצירה שייכות לאחר.

הרשתות הזרות לא שידרו לישראל שלא כדין. לפיכך אין מתקיים התנאי הראשון – הפרה ישירה על ידי גורם שלישי. בהעדר הפרה ישירה, אין הפרה עקיפה.

"עקיפת" אמצעי הגנה טכנולוגים – המעשה שעשתה טלראן היה הספקת אמצעי ל"עקיפה" של "גידור טכנולוגי", אשר על פי החוק הישראלי אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים. ישראל אינה חתומה על אמנה למניעת עקיפת אמצעי הגנה טכנולוגיים ובשונה מאירופה וארה"ב המחוקק בחר שלא לחוקק איסור על עקיפת אמצעי הגנה טכנולוגיים.

"הפרה תורמת" – התנאים לקיומה של הפרה תורמת הם: 1. קיומה של הפרה על ידי צד שלישי; 2. ידיעה ממשית וקונקרטית אודות ההפרה; ו- 3. תרומה משמעותית וניכרת לביצועה.

לדעת השופט זילברטל (כאשר השופט עמית העדיף להשאיר זאת בצריך עיון), משתמש קצה הצופה בעותק מפר של יצירה שיוצרה זוכה להגנת דיני זכויות יוצרים אינו מפר זכות כלשהי, אלא מבצע פעולה מותרת. ואולם, דומה שיש לכל הפחות לקבוע כי "שימוש מותר" כשמו כן הוא – שימוש מותר. היינו, אף אם איננו זכות חיובית של המשתמש, עדיין הוא אינו, ואינו יכול להיות, הפרה בפועל. דבר שהחוק עצמו התיר לבצעו אינו יכול להוות הפרה של החוק. הקביעה לפיה ישנם שימושים מותרים היא, לדידו של השופט זילברטל, קביעה מהותית ולא טענת הגנה טכנית. משלא באה הפרה לעולם אין הפרה "לתרום" לה. שעה שמשתמשי הקצה ביצעו פעולה מותרת התרומה של הגורם המתווך אינה יכולה להיות הפרה.

3. יתכן ובמעשיה של טלראן יש עשיית עושר ולא במשפט – ויש להחזיר את התיק לקביעת בית המשפט המחוזי לדון בעניין זה.

לעיון בפסק הדין – ע"א 5097/11 טלראן תקשורת (1986) בע"מ נ' צ'רלטון בע"מ ואח'.

(C) כל הזכויות שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים. אין לעשות שימוש כלשהו בסיכום ואין לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. השימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב. 

 

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן