0

זכויות יוצרים בהוראות בימוי

ביום 9.10.13 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, מפי כבוד השופטת ענת ברון, בת”א 10869-05-10 פרופ’ יזרעאלי נ’ נאמנות התיאטרון הקאמרי. בתיק זה נדונה השאלה אם הופרו זכויות היוצרים של התובע בהוראות הבימוי שלו להצגת הילדים “עוץ לי גוץ לי”.

פסק הדין בשלבי סיכום…

לעיון בפסק הדין המלא – ת”א 10869-05-10 (מחוזי ת”א) פרופ’ יזרעאלי נ’ נאמנות התיאטרון הקאמרי