0

על הפרת חוזה וזכויות יוצרים בקטלוג

ביום 25.8.13 ניתן פסק דינו של בית המשפט השלום בצפת, מפי כבוד השופט אורי גולדקורן, בת”א 20558-02-12 דניאל הררי עיצובים בע”מ נ’ היי סיין – ריהוטים בע”מ. אותו עניין נסוב סביב שאלת הפרת הסכם הזמנה של קטלוג מחברת עיצובים ושימוש בקטלוג ברשת האינטרנט ולא אך בדפוס, כפי שהוסכם בחוזה.

פסק הדין בהליכי סיכום

לקריאת פסק הדין במלואו ת”א (שלום צפת) 20558-02-12 דניאל הררי עיצובים בע”מ נ’ היי סיין – ריהוטים בע”מ