זכויות יוצרים בכתבה מסוג ראיון

ביום 3.7.14 ניתן פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב, מפי כבוד השופטת רונית פינצ'וק אלט בת"א 57588-05-12 דנון תקשורת תדמיתית בע"מ נ' יחימוביץ. אותו עניין נסבוב סביב השאלה האם העתקת חלק מראיון שקוים עם מר יצחקי חן, בנוגע לתפקידו במטה הבחירות של הגב' שלי יחימוביץ לאתר האינטרנט של הגב' שלי יחימוביץ מהווה הפרת זכויות יוצרים בראיון. יצוין, כי הגב' יחימוביץ טענה, כטענה חלופית, לקיזוז בין ההפרה בזכויות הראיון לבין ההפרה שנעשתה בתמונתה.

וכך פסק בית המשפט:

1. סיווג הפרסום – כתבה מסוג ראיון

הצדדים חלוקים באשר לאופן סיווגו של הפרסום המקורי כפי שהובא במקומון. התובעת טוענת כי מדובר בכתבה עיתונאית או בכתבה הכוללת ראיון, ואילו הנתבעת, מבקשת לסווגו כראיון. המחלוקת בדבר אופן סיווגו של הפרסום נובעת מהשפעתו של סיווג זה, לשיטתם של הצדדים, על אופי והיקף ההגנה שתינתן לזכות היוצרים. לפי ההיגיון האמור, באם נציב פרסום על גבי מנעד, שמצדו האחד, פרסומים החוסים תחת הגנת זכויות יוצרים ואילו מצדו השני, פרסומים שנעדרים מאפיינים אלו ושאינם מוגנים מכוח חוק זה, הרי שסיווגו של הפרסום ככתבה יביא למיקומו בצד בו מוענקת הגנה של זכות היוצרים, ואילו סיווגו כראיון, יביא להעדרה של הגנה זו.

בנסיבות המקרה, מהווה הפרסום במקומון ראיון וכתבה כאחד וזאת כתולדה ממכלול המאפיינים הכוללים קיומו של מפגש בין המראיינת למרואיין, במסגרתו השיב האחרון לשאלותיה תשובות שהובאו ופורסמו על ידי הכתבת כציטוטים. כמו כן, הוסיפה הכתבת לראיון שקיימה עם מר יצחקי, פסקת הקדמה בה הציגה אותו בקצרה ומספר כותרות ביניים, שחצצו בין מקטעים שונים של הראיון. נוכח האמור, קבע בית המשפט כי מדובר בראיון הנכנס לגדר כתבה.

2. כתבה מסוג ראיון זכאי להגנת זכויות יוצרים

כתבה מסוג ראיון זכאית להגנת זכויות יוצרים שכן היא עומדת במבחן ההשקעה (שכן, שהכתב המראיין נדרש לא אחת לקיים תחקיר מקדים לראיון שאופיו והיקפו גמישים, וזאת בין היתר, לנושא הראיון ולזהות המרואיין. כמו כן נדרש הכתב לתכנן את הנושאים או את השאלות והסוגיות שידונו במסגרת הראיות ולאחר מכן מבצע הכתב, לא אחת, עיבוד ועריכה מסויימים, הכוללים, הוספת מלל נלווה לקבוצת השאלות והתשובות, הוספת כותרות, ולא פעם, התייחסות ותגובות של גורמים אחרים. כל אלו, יש בהם בכדי לקיים את מבחן ההשקעה האמור, הדורש השקעה מינימאלית) וכן עומדת במבחן היצירתיות (די בהליך החשיבה, ארגון השאלות, שיבוצן ועריכת הכתבה יש בהן די בכדי לקיים את דרישת היצירתיות)

3. בעל הזכות ביצירה

ישנן שלוש גישות לעניין הבעלות ביצירה מסוג ראיון: האחת, המראיין כמחבר; השניה, המרואיין כמחבר; והשלישית – המראייון והמרואיין כבעלים במשותף בראיון. בנסיבות העניין, קבע בית המשפט כי זכויות היוצרים נתונות במשותף למראיין ולמרואיין, ורשאי הבעלים במשותף לתבוע את המפר, לשיטתו.

4. קיומה של העתקה

המבחן שאומץ בפסיקה בשאלה האם בוצעה העתקה בהתבסס על סעיף 1(2) לחוק זכות יוצרים 1911 (החוק הישן) קובע כי העתקה של "חלק ניכר" נבחנת בהתבסס על בחינה איכותית וכמותית כאחד ואין היא נבחנת בהתבסס על בחינה כמותית בלבד של הקטעים העומדים להשוואה.

הנתבעת העתיקה קטעים שלמים מתוך כתבתה של הגב' חנה שטרן, שפורסמה במקור במקומון הנמצא בבעלותה של התובעת. העובדה כי בחינה כמותית מעלה כי שיעור העתקה עומד על 20% אינו מפחית מהעובדה שההעתקה שבוצעה, נעשתה באופן מלא בצורה איכותנית, וביחס של אחד לאחד בין הכתבה המקורית לנוסח המועתק. השאלות והתשובות הועתקו בצורה מובהקת ובאופן שאינו מותיר ספק כי בוצעה העתקה.

5. שימוש הוגן

לאור מגוון שיקולים שפרט בית המשפט (מטרת השימוש ואופיו, אופי היצירה שבה נעשה השימוש, היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה והשפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה) סבר בית המשפט כי מדובר בשימוש הוגן, זאת בשים לב לכך שניתן קרדיט מלא, והזכויות המוסריות לא הופרו.

6. סוף דבר

התביעה נדחתה. לאור הצורך שעלה לדון בשאלת הקיזוז – תוך שאלה נדחו – לא ניתן צו להוצאות לצדדים.

לעיון בפסק הדין המלא – ת"א (שלום ת"א) 57588-05-12 דנון תקשורת תדמיתית בע"מ נ' יחימוביץ (טרם פורסם, 3.7.14)

(C) כל הזכויות שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים. 

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. שימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן