הפרת זכויות יוצרים בקלפי אסטרולוגיה

ביום 13.10.14 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, מפי כבוד השופטת ריבי למלשטריך-לטר בת"א 15824-10-12 רינקוב נ' קליין. תיק זה עוסק בסכסוך הנובע מהטענה להפרת זכויות היוצרים בקלפי האסטרולוגיה שציירה התובעת לנתבעת, על פי הזמנתה, בהתאם להסכם שנקשר ביניהן.

הרקע לדברים

הנתבעת שבקשה ליצור חפיסת קלפי אסטרולוגיה, חוברת הדרכה וסרטוני הדרכה למשתמשים, הזמינה אצל התובעת ציור של 40 קלפים תמורת תשלום של 5,000 ₪. נקשר הסכם  מיום 5.9.11, אשר קבע מספר עקרונות : זכויות היוצרים על הציורים וציורי המקור נשארים של התובעת; לא יהיו תמלוגים על ערכת הקלפים ומוצרים אחרים שפורטו בהסכם; נקבע בהסכם באיזה מוצרים אסטרולוגים הנתבעת זכאית להשתמש בציורים, ודוגמת מוצרים שאיננה רשאית להשתמש בציורים; כל חומר שיופיע באינטרנט יהיה בפיקסלים נמוכים; נקבע כי הציור בכל מוצר ישא את חתימת התובעת, את שמה, את האתר שלה ודרך ההתקשרות עמה.

הנתבעת פרסמה והציגה את הקלפים באתרים שונים: באתרי האינטרנט שלה ובאתרים אחרים, בבלוגים שרשמה, באתר הפייסבוק ועוד. בכל המקומות בהם הוצגו ציורי הקלפים חתימתה של התובעת הופיעה באותיות זעירות על גבי כל קלף בצידו השמאלי התחתון, אלא ששמה נפקד וכן נפקד שם האתר שלה ודרך ההתקשרות עמה. באתרים מסוימים אף הציגה הנתבעת את עצמה כ"יוצרת הקלפים". בנוסף, אפשרה הנתבעת לאסטרולוגית נוספת לעשות שימוש בציורי הקלפים, ללא מתן קרדיט כלשהו לתובעת. כמו כן פורסמה כתבה  בעיתון אודות הנתבעת, המציגה ציור קלף, גם היא ללא מתן קרדיט לתובעת.

וכך קבע בית המשפט:

1. אין מדובר ביצירה משותפת

הנתבעת טענה שמדובר ביצירה משותפת שכן, היא הכווינה את התובעת מה לצייר. אלא שמהראיות, כך קבע בית המשפט עולה שהתובעת היא זו שציירה את התמונות וזו שהחליטה מה לצייר, בכפוף לנהוג ולמקובל בקלפים אסטרולוגים קיימים, וב"תורת האסטרולוגיה" הקיימת. החזקה מס' 64(1) לחוק זכות יוצרים, הקובע כי אם מופיע שמו של אדם כיוצר היצירה, חזקה היא שאותו אדם הוא יוצר היצירה לא נסתרה.

גם אם נתנה הנתבעת הנחיות כלליות ותדרוך לגבי האוירה והסמלים המקובלים, פעולות אלו אינן זכאיות להגנת זכות היוצרים לפי ס' 5 לחוק זכות יוצרים. זכות היוצרים אינה חלה על ההנחיות שנתנה הנתבעת, על התדרוך שנתנה בנושא הקלפים אלא על ציור הקלפים עצמם.

2. קרדיט

בהתאם להסכם שם הציירת, האתר שלה ופרטי ההתקשרות צריכים להיות על כל המוצרים ולא אך על מוצרים פיסיים, כטענת הנתבעת. משנקבע בהסכם באופן מפורש חובה כזו אין להתייחס למה שמקובל ונהוג, שכן המבחן הנכון הוא לפי החוק הוא "בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין". נסיבות העניין הוגדרו בהסכם בין הצדדים.

3. גם מתן אישור לאחרים לעשות שימוש – מהווה הפרת זכויות יוצרים

סעיף 47 לחוק זכות יוצרים קובע שהפרה היא "העושה ביצירה פעולה… או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים". בענייננו הוכח לדעת בית המשפט כי אדם אחר שעשה שימוש ביצירות, עשה כן בהרשאת הנתבעת, כחלק משיתוף פעולה עסקי עימה.

4. יש לראות בראיה שנמסרה לאחר מכתב ההתראה כחלק מן ההכנה המשפטית של הנתבעת

הפרה נוספת נטענת היא בקשר עם כתבה על הנתבעת כיוצרת הקלפים האסטרולוגיים. בית המשפט קבע כי העובדה שהעיתון כתב שזו טעותו שלא מוזכר שמה ופרטי ההתקשרות של הציירת נובע מטעותו, קשורה בזמן ובמקום להכנה המשפטית של הנתבעת כתגובה למכתב הדרישה שקיבלה (שכן מכתבו של העיתון נתקבל רק לאחר מכתב ההתראה, חודשים רבים לאחר הכתבה) והנתבעת לא הרימה את הנטל להראות כי מלכתחילה דרשה שיצויין שמה של התובעת על גבי הכתבה המפרה.

5. פיצוי ללא הוכחת נזק

ההלכה קובעת כי עצם ההפרה מגלמת בתוכה נזק, ולכן הטענה להעדר נזק מוגבלת מאוד. על אחת כמה וכמה במקרה בו נמנעה מהתובעת חשיפה רחבה ביותר כלפי כל ציבור המתעניינים, חשיפה שהיתה יכולה להועיל לה כלכלית ומסחרית.

6. הקלפים – יצירה אחת או יצירות נפרדות?

על אף שכל אחד מהציורים של הקלפים הוא לכאורה בבחינת יצירה המצריכה כשרון ומקוריות, העדיף בית המשפט לראות את מכלול הקלפים כיצירה אחת. הם נעשו כמקשה אחת לצורך פרויקט אחד, קופסת קלפים, ומכלולם מהווה את שלמות היצירה.

7. הסעדים

יחסי התובעת והנתבעת עוגנו בהסכם, ופעילות הנתבעת, מעבר לכך שהפרה זכויות יוצרים על פי החוק, הפרה גם הסכמות חוזיות. זוהי מערכת יחסים מיוחדת המצריכה התייחסות מחמירה. היקף ההפרה היה נרחב, והשתרע, על אתרי אינטרנט רבים וכך גם משך ההפרה – כמעט שנה.

הנתבעת תפצה את התובעת בגין הפרת הזכות המוסרית בסך של 35,000 ש"ח, בגין הרשאה להעתקה בסכום של 15,000 ש"ח ובגין הפרסום בעיתון בסך 5,000 ש"ח. סה"כ – 55,000 ש"ח וכן בהוצאות משפט בסך של 15,000 ש"ח.

כמו כן ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת לבצע כל פעולה שיש בה כדי להפר את ההסכם שנחתם בין הצדדים.

לעיון בפסק הדין המלא – לחצו כאן

(C) כל הזכויות שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים. 

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. שימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב.

עורך דין זכויות יוצרים

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן