קניין רוחני

קנין רוחני הוא מונח משפטי המהווה שם כולל לסוגים שונים של זכויות בנכסים לא-מוחשיים של האדם. זכות הקנין הינה זכות בעלת מעמד חוקתי במדינת ישראל ובכללה נמצאת גם הזכות לקנין הרוחני, כלומר זכותו של האדם להגנה על האינטרסים הכרוכים ביצירתו האינטלקטואלית.

המשותף לסוגי הקנין הרוחני השונים היא הענקת זכויות קנייניות, המאפשרות לבעל הזכות להגן על נכסיו הלא-מוחשיים. כיוון שמדובר בנכסים שאינם חומריים במהותם, הם דורשים הגנה קניינית מיוחדת. זאת שכן בניגוד לנכסים מוחשיים כגון חלקת אדמה, או רכב, השימוש בנכס הרוחני על ידי אדם אחד אינו מונע מאחרים לעשות בהם שימוש במקביל. זאת משתי סיבות עיקריות הנובעות ממהותו של הקניין הרוחני: הראשונה היא כי לא ניתן להגן באופן פיזי על המשאב והשנייה היא כי ניתן להעתיק אותם באופן מלא, ללא פגיעה באיכות הקניין.

אם כן, דיני הקניין הרוחני מקנים אגד של זכויות ייחודיות, המאפשרים לבעל הזכות להגן על האינטרסים המוסריים והחומריים שלו ביצירתו הרוחנית. דיני הקנין הרוחני מגנים על תוצרים שונים של השכל האנושי ויצוין כי דיני הקניין הרוחני אינם מגנים על רעיונות, כי אם על יישומים וביטויים שלהם. אלה יכולים להיות בתחומים רבים ושונים של היצירה האנושית, ממדע ועד אמנות. כך, דיני הקנין הרוחני מגינים על המצאות טכנולוגיות, על יצירות ספרותיות, על עיצובים תעשייתיים, על זני צמחים, על תוכנות מחשב ועוד. בנוסף לסוגי הקניין הרוחני המסורתיים, שעניינם פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וסימני מסחר – קיימת גם הגנה נוספת על סודות מסחר ואף על מוניטין.

הסוגים השונים של הנכסים הרוחניים נבדלים זה מזה באופיים, במטרתם, בדרכי הטיפול בהם, בתנאים להכרת בדין, באגד הזכויות הספציפי שהם מקנים, בתקופת ההגנה ועוד. הבדל חשוב אחד בין סוגי נכסי קנין רוחני הוא בכך שחלק מן הזכויות הן זכויות רשומות, כלומר שרישום הבעלות נדרש במרשם ייעודי, וחלקן הן זכויות שאינן מצריכות רישום. פטנטים וזכויות מטפחים הן דוגמאות לזכויות המתקבלות עם רישומן במרשם מדינתי ולעומת זאת זכויות יוצרים ומבצעים, מוניטין וסודות מסחריים הן זכויות שאינן מצריכות רישום. יש גם זכויות אשר יכולות לזכות להגנה בין אם הן רשומות ובין אם לאו, כגון סימני מסחר או מדגמים, אך הרישום ישפיע על היקף ההגנה שתתקבל.

הבדל משמעותי נוסף בין סוגי הקניין הרוחני הוא במשך ההגנה. על סודות מסחריים, לדוגמא, אין הגבלה על משך הזמן (ובלבד ובעל הסימן משלם אגרה מתאימה מידי תקופה לטובת המשך הרישום). לעומת זאת, תקופת ההגנה על פטנט מוגבלת, בדרך-כלל ל-20 שנים. זכויות יוצרים מקנות הגנה ארוכה למדי, לרוב, עד ל-70 שנים ממות היוצר.

יצוין, כי יש זכויות קנין רוחני שהן "חזקות" יותר מאחרות. פטנט נותן הגנה המהווה מונופול, כלומר, כל עוד יש פטנט רשום בתוקף, כעקרון איש אינו יכול לעשות בו שימוש, אף אם הגיע באופן עצמאי לחלוטין להמצאה המוגנת ללא קבלת הרשאה מבעל הפטנט. לעומת זאת, זכויות יוצרים מגנות על היצירה ומקנות מונופול במגוון פעולות, אך במידה ואדם אחר יצר יצירה דומה באופן עצמאי ובלתי תלוי ביוצר הראשון, הדבר לא ייחשב כהפרת זכויות יוצרים. דוגמא נוספת היא מדגם רשום, אשר מגן על עיצוב תעשייתי ספציפי. המדגם יגן על חיקוי מושלם של העיצוב הרשום, אך היקף ההגנה פוחת, על עיצוב דומה שאינו זהה.

אם כן, סוגי הקניין הרוחני נבדלים זה מזה באופי הנכס הבלתי-מוחשי עליו הם מגנים ועל כן חשוב להבין מהו הנכס עליו אנו רוצים להגן, כדי להבין מהי הדרך הנכונה והטובה ביותר להגן עליו באופן המקיף ביותר. במסגרת השיקולים יש להתחשב גם במשאבים הדרושים ובעלויות השונות הכרוכות בהגנה על נכסי הקניין הרוחני שלנו בכל מסלול שנבחר. השאלות המהותיות בסוגיה של הגנה על קנין רוחני יכללו בחינה של אופי הנכס המסוים וגם של המצב המשפטי בשוק. בין היתר, יש לערוך בדיקה מעמיקה האם יש בידי בעלי זכויות אחרים נכסים רוחניים, רשומים או לא, אשר מתחרים בנכס שלנו ועלולים למנוע את רישומו או אף למנוע מאיתנו לעשות בו שימוש. לחלופין, האם עלינו למהר ולרשום את זכויותינו בנכס הקניין הרוחני בטרם יקדים אותנו אחד ממתחרינו.

לסיכום, הקניין הרוחני הינו חלק משמעותי מנכסי עסקים רבים ובעל השפעה על הצלחתם המסחרית והשיווקית. העולם המשפטי בתחום הקניין הרוחני הוא מורכב מאוד ודורש ידע ומומחיות משפטיים מיוחדים. על כן, מומלץ להתייעץ עם עורך-דין בעל נסיון רלוונטי והכרות מעמיקה של התחום, כדי להגן בצורה הטובה ביותר על נכסי הקניין הרוחני שלך.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן