רישום סימן מסחר – על אתר

מלל רב נכתב, ועוד יכתב, בדבר הצורך והחשיבות בהגנה על המוניטין ושם העסק באמצעות **רישום סימן מסחר** במדינת קהל היעד של המוצרים או השירותים המסופקים על ידי העסק. רשומה קצרה זו לא תעסוק בכך אלא תעסוק, בקיצור נמרץ, בפן הטכני של ההמתנה לרישום בישראל והאפשרות לקצר את זמני ההמתנה באמצעות **בקשה לרישום סימני מסחר** לבחינה על אתר.

הליך רישום סימני מסחר במתכונתו הרגילה

כידוע, על מנת לרשום סימן מסחר בישראל יש למלא "טופס בקשה לרישום סימן מסחר / שירות" (הניתן להורדה כאן), ולהגישו ביחד עם אישור תשלום מלוא האגרה בגין סימני המסחר המבוקשים לרישום וביחד עם ייפוי כח (במידה והבקשה מוגשת באמצעות נותן שירות – כדוגמת משרדנו) למחלקת סימני המסחר.

הבקשות לרישום סימני מסחר נבחנות על ידי בוחנים מקצועיים ממחלקת סימני המסחר, ואלה בוחנים ובודקים את כשירות הבקשות לרישום בהתאם לפקודת סימני מסחר, תקנות סימני המסחר והוראות העבודה במחלקת סימני המסחר.

השגות, ככל שישנן, מועברות לעיון ולתגובה לבעלי הסימן (או לבא כוחם). בהעדר השגות, מפורסמות הבקשות ביומן סימני המסחר לטובת התנגדויות.

הבעייתיות

כאמור, הבקשות לרישום סימני מסחר מוגשות למחלקת סימני מסחר, וממתינות לבחינה לפי מועד הגשתן . זמן ההמתנה עומד כיום על למעלה מ-14 חודשים, על פי ניסיון משרדנו.

כך יוצא שאדם שהגיש בקשה במועד פלוני, יידע לבטח אם זכה להגנה ובלעדיות (ובאיזה היקף) בסימן מסחר בחלוף תקופה ארוכה יחסית, וזאת, יתכן, רק לאחר שהוציא כספים מרובים בשיווק, מיתוג והחדרת המוצר או השירות לשוק.

פעמים אחרות, רק בשלב מאוחר זה יתברר למבקש סימן המסחר כי לא יוכל לקבל הגנה כלשהי מהמדינה ויצטרך להגיש בקשה חדשה תוך שינוי סימן מסחר המבוקש, הסוגים או ההגדרים המבוקשים, כאשר בקשה חדשה זו תזכה להגנה אך ממועד ההגשה המאוחר ולא תזכה לדין הקדימה של הבקשה הראשונית (ולחשיבות מועד ההגשה – במאמר נפרד).

הליך רישום סימן מסחר לבחינה על אתר

הליך רישום סימני מסחר לבחינה על אתר פותר את זמן ההמתנה הארוך, מהווה פתרון הולם לסימנים שרישומם המיידי חשוב (לאור, לדוגמא, סכנה להפרת הסימן בעתיד הקרוב), ואף מקנה יתרונות לבעל הסימן המסחרי המעוניין ברישום סימן המסחר בישראל ובמדינות נוספות בעולם במקביל (כך לדוגמא, בתנאים מסוימים בעל סימן מסחר בישראל יחסוך עלויות משמעותיות הכרוכות בהוכחת שימוש בעת רישום סימן המסחר בארה"ב באמצעות רישומו המהיר של הסימן בישראל).

בקשה לבחינה על אתר של סימן מסחר הינה פרוצדורה המקצרת משמעותית את זמן ההמתנה לבחינת הבקשה על ידי מחלקת סימני המסחר, ומקנה לה קדימות על פני הבקשות לרישום סימני מסחר "הרגילות".

כיצד מגישים בקשה לרישום סימן מסחר על אתר? ביחד עם טופס הבקשה לרישום סימני מסחר, על מגיש הבקשה להגיש תצהיר ערוך כדין ומאומת על ידי עורך דין או עורך פטנטים הרשומים בישראל בו מפורטים הנימוקים מדוע על סימן המסחר להיבחן בטרם בקשות אחרות, וזאת ביחד עם אישור על תשלום אגרה נוספת על האגרה הרגילה (העומדת נכון להיום על סך 761 ₪ לכל סוג טובין).

נימוקים סבירים לרישום סימן מסחר על אתר הם, לדוגמא, שימוש שנעשה בסימן המסחר על ידי גורם שאינו מורשה לכך; כוונה להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומית על בסיס הבקשה הלאומית; סימן המסחר הוגש בעבר ונתבקשו בו שינויים שלא ניתן היה לבצע במסגרת הבקשה הראשונה; סימן המסחר היה רשום בעבר ונמחק עקב טעות וכיוצא בכך.

עם הגשת הבקשה לבחינת סימני המסחר על אתר למחלקת סימני המסחר, היא מועברת לבחינה אצל הגורם האחראי לנושא זה, הבודק את ההצדקות להקדמת בחינת הבקשה. במידה ונימוקים להקדמה מקובלים – הבקשה עוברת לבחינה וממתינה בתור הבקשות על אתר (שעל פי ניסיוננו עומד כיום על ימים ספורים).

למשרדנו מומחיות ברישום סימני מסחר לאומיים ובין לאומיים, לרבות ניהול וטיפול בהליכי השגה מורכבים התנגדויות, הליכי תחרות בין סימני מסחר, ביטול סימני מסחר וכדומה. אנו מספקים שירותים בקשר עם רישום סימני מסחר והליכים אחרים לגופי תקשורת, חברות הזנק (start-ups), מסעדות, חברות low-tech, אנשי עסקים, עמותות, יזמים וגופים מסחריים אחרים. נשמח לשרת גם אתכם!

© כל הזכויות שמורות. אין במתן אפשרות שיתוף או הפצה של תוכן כדי לוותר או ליתן רישיון שימוש במאמר זה ו/או במי מחלקיו. אין לראות באמור או שאינו אמור במאמר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מחייב ו/או עצה משפטית.

שתפו את הפוסט:

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן