מחיקת סימן מסחר בשל חוסר תום לב

ביום 29.11.2016 ניתנה החלטתה של הפוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם סימני המסחר, זק'לין ברכה בבקשה למחיקת סימני מסחר 183243 ו-190390 (ONNURI, SUJOK).

הבקשה למחיקת סימני מסחר הוגשה מכח סעיף 39 לפקודת סימני המסחר. מדובר בסימן המסחר "סוג'וק" ביחס לקליניקות ושירותי רפואה אלטרנטיבית.

המונח "SUJOK" הינו צירוף של שתי המילים"SU"  ו-"JOK"  בשפה הקוריאנית, שמשמעותן המילולית הינה כף יד וכף רגל, בהתאמה. סוג'וק הינה שיטה לטיפול בבני-אדם השייכת לתחום הרפואה האלטרנטיבית. השיטה פותחה במהלך שנות השבעים על ידי פרופ' פארק, אזרח של דרום קוריאה.

פרופ' פארק הלך לעולמו בשנת 2010. אחד מבניו, Minchul Park טוען כי הוא היורש של אביו והעיד מטעם בעל הסימנים בדיון שהתקיים בפני הפוסקת.

מבקש המחיקה הינו המייסד והבעלים של מכללת תהילה, אשר הוקמה בשנת 1993. מכללת תהילה עוסקת בלימודי שיטות בתחום הרפואה האלטרנטיבית, ביניהן שיטת הסוג'וק.

וכך הכריעה הפוסקת:

  1. טענות ביחס לכשרות הסימן הרשום אין מקומן בהליך מחיקה המתנהל למעלה מחמש שנים לאחר רישום הסימן. סעיף 39 לפקודה קובע מחסום דיוני המצמצם את עילות המחיקה כך שלאחר חמש שנים ניתן לטעון טענות ביחס לתום הלב בהגשה לרישום בלבד.
  2. משהוקנתה הזכות לבעל הסימנים לא ניתן לאיינה בנקל. נטל השכנוע בהליך מחיקה מוטל על מבקש המחיקה, ואולם נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד לצד.
  3. אין הצדדים חלוקים כי פרופ' פארק הוא מי שהמציא את השיטה ומי שטבע את המונח סוג'וק, ככינויה של השיטה. המחלוקת בין הצדדים היא האם פעל בעל הסימנים בתום-לב בעת רישום הסימנים – בכך שהוא רשם את הסימנים על שמו בלבד ללא צירוף פרופ' פארק כבעל משותף בסימן.
  4. לא הובא הסבר מניח את הדעת מדוע בחר בעל הסימנים שלא להוסיף את פרופ' פארק כבעלים גם בסימן שמחיקתו מתבקשת כעת ואולם צירוף העובדה כי כך בחר לעובדה שסימן זה לא צוין במפורש במסמך "ההרשאה", נספח ח', ולכך שהבקשה לרישומו לא הוגשה ביום שבו היה פרופ' פארק במחלקת סימני מסחר, אלא למחרת, מעלה תהיות כבדות משקל באשר לתום לבו של בעל הסימן.
  5. תהיות אלה מתגברות לאור העדרותו של בעל הסימנים מן ההליך. הימנעות מהגשת ראיה משמעותה כי אם הייתה מובאת לא הייתה מסייעת לצד שהביא אותה. ויודגש, העדים שהובאו כלל לא היו מעורבים בהגשת הבקשות לרישום הסימנים.
  6. ד"ר מינצ'ול פארק, אשר ירש, לטענתו, את אביו בארגון הסוג'וק הבינלאומי, כלל לא היה בקשר עם אביו בתקופה הרלוונטית. ד"ר מינצ'ול פארק העיד בפניי שלא היה מעורב בעסקי אביו וכי אביו יצר קשר עם משפחתו רק כשהיה צריך דבר מה. לפיכך עדותו לא שפכה אור על נסיבות הרישום.
  7. לעתים רחוקות יהיו בידי מבקש המחיקה ראיות ישירות לכך שהבקשה לרישום הוגשה בחוסר תום לב. הגשת הבקשה לרישום הסימן על שמו של בעל הסימנים בלבד על מנת למנוע ממכללות אחרות ללמד את התחום, לאחר שלמד את התחום בעצמו במכללת תהילה, אינה מתיישבת עם תום הלב הנדרש ממבקש רישום ומתווספת לתהיות הנוספות שהועלו ביחס להיקף ואופי ההרשאה שקיבל מפרופ' פארק.
  8. כעת מבקש בעל הסימנים להעביר את הבעלות בסימן לד"ר מינצ'ול פארק והוא סבור כי יש בכך כדי לרפא כל פגם שנפל בהגשת הבקשות. טענת בעל הסימנים הינה כי ככל שהסימן היה צריך להירשם על שם פרופ' פארק, הרי שמשנפטר בשנת 2010, יש לרשום אותו כעת על שם יורשו. ספק בעיני הפוסקת כי העברה יכולה לרפא בדיעבד את הגשת הבקשה בחוסר תום לב, שהרי זהו פגם היורד לשורש הזכות. החומרה בה ראה המחוקק הגשת בקשה לרישום בחוסר תום לב משתקפת בקביעה כי סימן כזה יכול להימחק בכל עת. ממילא לא הוכח כי מינצ'ול הוא היורש של פרופ' פארק.
  9. סוף דבר: בקשת המחיקה התקבלה.

(C) כל הזכויות שמורות. סיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. שימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב.

 

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן