זכויות יוצרים בפורנו

זכויות יוצרים בפורנו: האם סרטי פורנו זכאים להגנת זכויות יוצרים? זו השאלה שבבסיס החלטת בית המשפט מיום 7.8.2018, מפי כבוד השופט גלעד הס, בת"א 38541-08-17 סקס סטייל בע"מ נ' אבוטבול. 

עניין זה עוסק בסרטים פורנוגרפיים בוטים ולא בסרטים ארוטיים או אומנותיים. לשיטתו של בית המשפט פורנוגרפיה קשה, בשונה מארוטיקה, לא תזכה ל"חופש ביטוי".

עם זאת, גם סרטי פורנו מוגנים בזכויות יוצרים. אלא שבית המשפט עושה הפרדה בין ההגנה בזכויות יוצרים לבין השאלה אם זכויות אלה ראויות להגנת בית המשפט. לשיטתו של בית המשפט, על אף שבחוק זכות יוצרים אין אמירה מפורשת השוללת את הגנת החוק מיצירה בלתי חוקית או מיצירה הנוגדת את תקנת הציבור עדיין לבית המשפט סמכות לשלול הגנה כאמור אם מדובר ביצירה שאינה חוקית. זאת מהנימוקים הבאים:

  1. מבחינת ההיגיון המשפטי אין זה הגיוני כי בית המשפט יעניק סעד ליוצר יצירה בלתי חוקית. כך, למשל, סוחר סמים אשר רקח סם חדש ורב-השפעה ומוכר את אריזות הסם עם שמו וסמלו, האם יעלה על הדעת כי סוחר זה יוכל לתבוע את חברו סוחר הסמים על שהפר את זכות היוצרים בסם החדש ובאריזתו? או נניח כי הסרטים שלפני לא היו סרטי פורנו "רגילים" אלא סרטים הכוללים יחסי מין פדופילים או יחסי מין בכפיה פיזית ואלימה תוך גרימת חבלה לאחד מהמשתתפים, היעלה על הדעת כי בית המשפט יעניק סעדים למפיק סרטים אלו, כאשר זה טוען כי זכות היוצרים ביצירה הפדופילית או האלימה שלו הופרה?
  2. המקור החוקי לכך, הוא חוק החוזים (חלק כללי), הקובע בסעיף 30 לו כי "חוזה פסול חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל." ובסעיף 61(ב) נקבע כי הוראות החוק יחולו בשינויים המחויבים גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה…
  3. מקור משפטי נוסף אשר עליו ניתן לבסס אי-מתן סעדים גם כשהייתה הפרת זכות יוצרים הינו הכלל "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה" או כפי שהוא מכונה לעתים "אין החוטא נשכר".
  4. ולבסוף, גם מכח תקנת הציבור ניתן לשלול תרופות בגין הפרות כאמור. הצדדים לא הציגו פסיקה במסגרתה נקבע כי אכיפת זכות היוצרים כפופה לתקנת הציבור ואף לא הציגו פסיקה נגדית, ואף אני לא איתרתי פסיקה המתייחסת ישירות לנושא, אולם, כאמור, העמדה המקובלת של המלומדים הינה כי זכות היוצרים כפופה לתקנת הציבור.

האם סרט פורנוגרפי הוא יצירה בלתי חוקית? חוק העונשין אוסר גם את הכנת ויצירת התועבה וגם את הפצתה. מכאן ברור, כי ככל שהסרטים נשוא פסק הדין נכללים במסגרת הגדרת "תועבה" כמובנה בחוק העונשין, הרי יצירתם, הפקתם והפצתם הינם בלתי חוקיים וככאלו ניתן לשלול מהם את הגנת חוק זכות יוצרים.

המונח "תועבה" אינו מוגדר בחוק העונשין, ועל פי פרשנותו של בית המשפט הסרט נשוא התביעה נכלל בהגדרה זו.

אשר על כן, מכל האמור לעיל, דחה בית המפשט את התביעה, אולם בנסיבות העניין לא עשה צו להוצאות.

לקריאת פסק הדין במלואו – סקס סטייל בע"מ נ' אבוטבול

(C) כל הזכויות שמורות לאפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. שימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן