הפרת זכויות מוסריות בשאלות

ביום 1.4.2020 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז, מפי כבוד השופטת איריס רבינוביץ-ברון בתיקים שאוחדו- ת"א 4317-09-16 מצר נ' ברק. אותו עניין נסוב אם הופרו הזכויות בשאלות שחיבר התובע לספרי שאלות למבחנים עיוניים לנהיגה.

בית המפשט קבע כי גם אם מדובר בשאלות שנוגעות למצבי תחבורה ושאין בהן ייחוד רב, לא ניתן לומר ששאלות מסוג זה אינן עומדות בדרישת המקוריות, באופן שאין להתייחס אליהן כ"יצירה" הזכאית להגנה לפי חוק זכות יוצרים.

על התובע הנטל להוכיח כי הוא חיבר את השאלות, משום שבסדר ניתן קרדיט לארבעה מחברים שונים. בית המשפט קיבל כי חיבר את השאלות נשוא התובענה, לכל הפחות בחלקן.

ביחס לאיורים שהתובע טוען לזכויות בהן, התברר כי המקור להם הוא ספר גרמני. אין מקום לקבל טענה מפי התובע ל"זכות מוסרית" באיורים אלו, שעה שהתובע עשה בהם שימוש בלי לכבד את הזכות לייחוס של היוצר המקורי שלהם. זאת מעבר לכך כי בספר השאלות הקרדיט לאיורים ניתנו לאחר.

משרד התחבורה ערך שינויים בשאלות לאור שיעור הנכשלים בבחינות. מכיוון שזכויות היוצרים הוקנו למשרד התחבורה, ובנסיבות, שינוי השאלות אינו פוגע בזכויות המוסריות. התובע לא הראה מדוע לטענתו מדובר ב"סילוף" ולא הניח תשתית כי השינויים שהוכנסו לא היו ראויים או עיוותו את השאלות. משרד התחבורה התרשם כי יש צורך בעריכת שינויים בשאלות על מנת להבהיר אותן לנבחנים. מדובר באינטרס ציבורי ולגיטימי הנוגע לאופי היצירה ומטרתה ומצדיק שינוי בהן.

אין מחלוקת כי 136 שאלות נותרו בנוסח שהיה בספר המקורי, כך שנקודת המוצא שישנן שאלות שחוברו על ידי התובע. מה היקף הייחוס (הקרדיט) המגיע? התובע לא הביא ראיות בעניין זה. נקודת המוצא היא כי יש לציין את שם היוצר. בפסיקה ניתן כאמור ביטוי לחשיבות של זכות הייחוס. עם זאת, ההיקף הראוי בנסיבות מקרה זה, הוא לפרט את הדברים כהווייתם: ראוי היה לציין בפתח המאגר, שהמאגר כולל גם שאלות מספר בורסי שנכתב על ידי מספר כותבים, כאשר חלקן הובאו כלשונן וחלקן תוך עריכת שינויים, תוך ציון שמותיהם של מחברי ספר בורסי ובכלל זאת שמו של התובע.

מה הפיצוי המגיע לתובע? שעה שמדובר בשאלות עם אמצעי המחשה אשר פורסמו כולן במסגרת של ספר אחד, אין הצדקה להתייחס לכל שאלה ושאלה בנפרד, וודאי שלא להתייחס לכל העתקה או שינוי של אמצעי המחשה שנעשו במסגרת הספר והמאגר, כהפרות נפרדות. המדובר בחלקים של יצירה אחת, ולא בכדי כך גם התייחס התובע עצמו לדברים, באופן בו ציינו את שמות המחברים והצלמים בפתח ספרי בורסי מבלי להבחין כלל מי חיבר איזה מהשאלות ומי צילם כל אחד מהצילומים, וכן כאשר העיד כי היה מסתפק בציון שמו בפתיח הספר. בוצעה הפצה בשני סוגי מדיה שונים.

בהתחשב בשיהוי, ובהעדר פנייה לתקן את ההפרה, יש להעמיד את הפיצוי לתובע ע"ס של 75,000 ש"ח. בשים לב לפער בין הסכום שנתבע לסכום שנפסק – נפסקו 2,000 ש"ח החזר אגרה והוצאות הליך בסך 4,000 ש"ח בלבד.

(C) כל זכויות היוצרים שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן