לשון הרע בהליך משפטי

ביום 22.10.2020 ניתן פסק דינו בערעור מפי בית המשפט המחוזי בבאר שבע – כבוד השופט גד גדעון – בע"א 53708-08-20 טולדנו נ' מסס. בערעור הפך בית המשפט המחוזי את הכרעת בית משפט קמא ביחס לאמירות המהוות לשון הרע שנאמרו לאחר דיון בבית המשפט, ביציאה מן האולם במסדרון בית המשפט.

טעמי ההגנה אכן מצדיקים יישום רחב בכל שלבי ההליך המשפטי, ועל כל מסמך שנעשה לצורך ההתדיינות המשפטית (אפשר כי אף התכתבות שנערכת לקראת פתיחה בהליך משפטי). אולם, כיצד הטעמים שבבסיס ההגנה האמורה, כגון חופש הביטוי בהליך משפטי, והימנעות מזהירות יתר במסגרת התדיינות, עשויים להצדיק הגנה על פרסום שנעשה מחוץ לאולם הדיונים, שלא במסגרת דיון לפני בית המשפט, או במסמך הנוגע להתדיינות? המשיב לא אמר את שאמר במסגרת ההתדיינות או לצורך קידום ההתדיינות אלא השתלח במערער באופן משפיל ומבזה, בשל הטינה שחש כלפיו, שלא במסגרת הדיון המשפטי. אמנם, מקורה של הטינה, בהתדיינות בין הצדדים באותו הליך, וברגשות שהתעוררו בלב המשיב במהלך הדיון שסמוך לאחריו נאמרו הדברים, אך בכך, אין להצדיק מתן הגנה לפרסום, שכן העדפת חופש הביטוי על הערכים המתנגשים – הזכות לכבוד ולשם טוב, במסגרת הוראת החוק הרלוונטית, מכוונת לשרת את ההליך המשפטי ובירור הפלוגתאות העולות במסגרתו, ואיננה עשויה להשתרע אל מחוץ לגבולות ההתדיינות, אף אם במובנה הרחב.

בית המשפט קבע כי ראוי לקבוע פיצוי בסך 50,000 ש"ח בגין לשון הרע וכן שכר טרחה בגין ההליכים בשתי הערכאות בסך של 25,000 ש"ח.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן