סכום התביעה הראוי בעילת לשון הרע

ביום 4.2.2021 ניתן פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב, מפי כבוד השופט גיא הימן בת"א 26644-11-18 עו"ד ד"ר אליגולא ואח' נ' פרוספר. אותו עניין עסק בפרסום של לשון הרע ודברי בלע שנאמרו במשרד עו"ד על ידי לקוח, לאוזניו של בנו של עוה"ד ושאר המצוים במשרד.

כאשר בנו של עו"ד התקשר לתובע ודיווח על הימצאותו של הלקוח (הנתבע) במשרד, שמע הנתבע כי עו"ד אמר לו "תעיף את המסומם הזה משם". הנתבע, שמעיד על עצמו כמהיר חימה, פרץ בצעקות רמות, בהאשמות ובגידופים, שנשמעו היטב ברחבי-המשרד וגרמו לחלק מן הנוכחים לצאת אל החלל הציבורי בבהלה ואמר את הדברים הבאים:

"בוא יא מזדיין [ב]תחת, יא קוקסינל, אתה והאבא המזדיין שלך הקוקסינל הזה, תביאו לי את האישור, האבא הנוכל והקוקסינל הזה, הגנב בן גנב הזה, שכול[ם] יידעו כמה הוא גנב ומזדיין בתחת. אתם כולכם משפחה של נוכלים וגנבים, עורכי דין שלקחו לי כסף מהכיס"… אני מוכן להיעצר תוך כדי שאני מזיין בתחת את שניכם על השולחן פה, יא שני קוקסינלים"

הדברים הללו מהווים לשון הרע.

אין הגנה לפרסום

אף לא אחת מן ההגנות, המנויות בחוק איסור לשון הרע, לא פרשׂה את כנפיה על דבריו אלה של הנתבע. טענה לליקוי מקצועי בעבודתו של עורך הדין אינה מצדיקה, בשום פנים, איזה מן הביטויים שהרשה הנתבע לעצמו לומר, וּודאי שלא את כולם יחד. לא ניתן להלום כי תכלית-אמירתם של הביטויים הללו הייתה הגנה על ענינו הכשר של הנתבע. ההגנה הזו, שבסעיף 15(3) לחוק איסור לשון הרע נמדדת, ככל ענין שבמשפט, לפי מבחניהם של התכלית הראויה ושל המידתיות. גם התכוון הנתבע "לנער" את התובע מן המחדלים שייחס לו, לא הייתה זו תכליתה היחידה של פעולתו. הנתבע, באופן שבו הוא דיבר, התכוון, ללא ספק, לבזות את התובע ולפגוע בו. זו אינה תכלית ראויה.

הגסות, החריפות והפוגענות האישית לא היו נחוצות למטרה. אפילו הטענות במישור המקצועי, בעצם-השמעתן בחלל הציבורי של המשרד היו, לדעתי, אמצעי חמור מן הנדרש בשמירת-ענינו של הנתבע. המידתיות היא, ממילא, ענין לבחינה אובייקטיבית. דין אחד הוא למהיר-החֵמה ולאדם השקול.

בסעיף 15(10) לחוק איסור לשון הרע מנויה הגנה, המתייחסת לדברים, שנאמרו בעקבותיה של לשון-הרע אשר קדמה להם. ואולם, הגנה הזו אינה מכוּונת להתיר את חרצובות-לשונם של נתבעים. כיֶתר-ההגנות המנויות בסעיף 15 לחוק, אל המעשה שהיא מקיפה נדרש להתלוות היסוד של תום-לב. כוונה לפגוע באחר באמצעות ביטויים מעליבים ומאיימים אינה מתיישבת עם פעולה תמה. בנוסף, נדרשת הלימה בתוכן, במידה רו בשניהם בין הביטוי שאליו מגיבים לבין התגובה. תגובה שהיא חריפה במידה ניכרת מדברי-המקור תתקשה לקלוע לנסיבותיה של ההגנה הזו.

השיקולים לקביעת הפיצוי

לחומרה עומדות לנתבע חריפותם של הדברים שהושמעו והעובדה כי הוא התמיד, לאורכו של האירוע, בהשמעתם גם לנוכח הפצרותיהם בו של הנוכחים כי יחדל וגם אל מול מאמציו של תובע 2 להתרחק מן הנתבע ולשים בכך קץ למעמד הפוגעני. כפי שהסבירו עדי-התביעה, שהיו נוכחים במקום בעת האירוע, הנתבע שב והשמיע את ביטוייו תוך שהוא עוקב אחר תובע 2 אל פנים-המשרד ולא מוותר אפילו כשהלה שוב לא נכח בחלל הציבורי.

חובה מיוחדת חב הדין בהגנה על ענינם של בעלי-תפקיד כעורך-הדין התובע ובנו המתמחה, בשני היבטים. ראשית, ממאפייני-המקצוע של עריכת-דין הוא כי נכס עיקרי של בעליו הוא שמם, בייחוד זה המקצועי. שנית, לעורך-הדין המטפל בעניניהם של אחרים אין, דרך כלל, דבר משל עצמו. הוא משמש זרוע, לעתים פֶּה, למרשיו אשר, בלי השירות המשפטי שניתן להם, עלולים היו למצוא את עצמם אובדים בסבך-המשפט ותועים בין כלליו. אלה הם הטעמים העיקריים, שבגינם נחלץ הדין ומתגייס להגנה על שמם של העוסקים במלאכת-עריכתו. להגנה מיוחדת זכאי, לדעתי, עורך-הדין בין כתלי-משרדו והוא לו, לא אחת, בית שני ומקום שבו יש לאפשר לו שחרור מטרדות ומלחצים, שאינם ממין עיסוקו.

בנוסף, ספק בעיני בית המשפט שאכן הנתבע מצטער על אמירותיו. נראה שהתנצלותו בבית המשפט כּוּונה, בעיקרה, לגימודו של האירוע ולמזעור-הנזק לנתבע עצמו.

לקולא, יש לייחס משקל ממשי לביטויים הקשים שהקדים התובע. לביטויים המקדימים הללו יש משמעות כפולה. ראשית, יש לזקוף לחובתם חלק מן הלהט ומן החריפות, שאפיינו את התפרצותו של התובע, גם אם לא את עצם-ההתפרצות הזו. את חד-ממדיותה של התמונה, שמתארת פרשת-התביעה, מאירות התבטאויותיו של התובע באור שונה. שנית, המבקש לטעון לשמו הטוב, כמו גם לפגיעה קשה בשם הזה אשר, לעדותו, שללה הימנו לילות ארוכים של שינה, עלול להתקשות במיצויה של טענתו זו כשלאותה פגיעה קדמו דברים קשים שהרשה הוא לעצמו, בתורו, להשמיע כלפי אחֵר.

בנוסף, איש מהנוכחים במשרד לא היה מעובדיו של תובע 1 ובייחוד לא מלקוחותיו. אלה פשוט לא נכחו במקום בעת התפרצותו של הנתבע. עדי-התביעה, שכן נכחו, הטעימו כי ביסודו של דבר הם הבינו את המעמד כמשקף, לכל היותר, לקוח אלים, "לא מתורבת" כלשונם ובעל-לשון משתלחת, יותר משהעיד על מקצועיותם של עורך-הדין התובע ושל בנו.

מדובר במסכת אחת של התרחשויות ולא סדרה של פרסומים בלשון הרע.

ההפרזה הלא מוצדקת בסכומה של התובענה

בית המשפט קבל על ההפרזה הממשית, והקשה, בסכומה של התובענה – אותה רואים רבות בתביעות לשון הרע. הסכום לפיצוי ללא הוכחת נזק הנקוב בחוק הוא הסכום המקסימאלי, המירבי. ואילו התובעים העמידו תביעתם ע"ס של 268 אלף ש"ח, באופן חסר בסיס, וגם לאחר תיקונו של כתב התביעה, העמידו את הסכום ע"ס 140 אלף ש"ח.

מדובר בחלק מתבנית של סכומים עגולים ומוכרים: 100 אלף ש"ח, 140 אלף ש"ח, 200 אלף ש"ח ועוד מיני וריאציות, שאינן אלא מכפלה של סכום-התקרה הסטטוטורי, לעתים אפילו ללא שמץ של ניסיון לשייכן לעובדותיו המסוימות של המקרה. אולם, פסיקת פיצוי סטטוטורי על פי חוק איסור לשון הרע איננה עניין אריתמטי. השוני בין המקרים רב מאוד. במקרים בהם הושמעה לשון הרע באמירה פומבית על דרך הדיבור, לאזניו של קהל מצומצם ולקבוצת התייחסות רלוונטית, נעו סכומי הפיצוי שנפסקו בשנים האחרונות ע"X אלפים בודדים ועד 10,000 ש"ח לערך.

שקלול של מכלול-נסיבותיו, המפורטות לעיל, של המקרה הנדון ושל קנה-המידה המסתמן בפסיקתן של ערכאות, מוליך היה, ברגיל, לזַכּות את התובעים בפיצוי בסך של כ-20 אלף שקלים. אולם יש להפחית מהסכום, לאור ההפרזה בסכום התביעה. שכן, על כורחו ושלא בצדק, נאלץ הנתבע להעמיד מפניה של תובענה זו, אפילו שהיא נמצאה מוצדקת מבחינת-העילה, הגנה יקרה מן הנדרש. העיקרון, הקושר בין מחירו של הייצוג בהגנה מפניה של תביעה, לבין סכומה של התביעה, הוא יסוד מיסודותיו של הדין האזרחי.

אמוֹר אפוא כי נתבע, שמצא עצמו מתגונן מפניה של תביעה אשר סכומה מופרז ושהתובע זכה בה אך במקצתו, הוציא הוצאות ביֶתר. את אלו, לפי הפסיקה, יש להניח לפתחו של התובע-המפריז. זאת, הן משום שאין זה צודק כי נתבע ישלם את מחירה של ההפרזה והן משום החובה להעמיד תמריץ שלילי מפני "ניפוחן" של תביעות.

התוצאה

הנתבע ישלם לתובעים 14 אלף ש"ח בתוספת הוצאות משפט של 2,750 ש"ח. כל צד יישא בהוצאות עורכי דינו.

(C) כל זכויות היוצרים שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון עשיר ומומחיות מיוחדת בניהול הליכים משפטיים ביחס ללשון הרע ודיבה. הינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולקבלת הצעת מחיר.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן