זכויות יוצרים במסמכי מכרז

ביום 2.4.2021 ניתן פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב, מפי כבוד השופט גיא הימן בת"א 16831-10-16 אם. טי. אר. אס 3 פתרונות ושירותים בע"מ נ' טי.די. גרופ בע"מ, אשר עוסק בשאלות של הפרת חוזה בין הצדדים, והאם שימוש של הנתבעת במסמכי מכרז שערכה התובעת מהווים הפרה של זכויות היוצרים של התובעת.

נסיבות העניין ומסמכי המכרז

רשות שדות התעופה של קניה פתחה מכרז לשירותי ייעוץ לתכנון מערכות הגנה של שדות התעופה במדינה. טי. די. גרופ בע"מ (הנתבעת) רצתה לגשת למכרז אך חסרה מומחיות בתחום האבטחה ולכן פנתה לחברת אמ. טי. אר (התובעת) שמומחית בתחום האבטחה שתשלים לה את הידע שחסר.

בעקבות מחלוקות בין הצדדים, לאחר זכיה במכרז, פעלה הנתבעת ביחד עם חברה אחרת ולא התובעת לקיום ההסכם עם רשות שדות התעופה.

זכויות יוצרים במסמכי מכרז
זכויות יוצרים במסמכי מכרז

זכויות יוצרים במסמכי מכרז – האם הופרו?

מסמכי מכרז באים בגדר יצירה ספרותית. התובעת עמלה לא מעט על מסמכי המכרז, והשקיעה ידע, מחשבה ומאמץ לא מבוטלים אשר הולידו מסמכים ובהם מתודות, עקרונות ויסודות תורתיים, שהיו פרי פיתוחה. די בכך שהתובעת הוסיפה נדבך משלה, אפילו מצומצם, לאופן הביטוי של תהליך העבודה כדי להכיר בקיומה של יצירה מוגנת.

ואולם, הגם שמסמכי המכרז זכאים להגנת זכויות יוצרים הם אינם של התובעת. לשיטתו של בית המשפט הוסכם בין הצדדים כי זכויות היוצרים יועברו לנתבעת. [הערה: עורך דין תומר אפלדורף, המתמחה בזכויות יוצרים, סבור כי ההסכמה העולה מהסכם ההבנות בין הצדדים אינה של העברת זכויות היוצרים לנתבעת אלא במתן רישיון שימוש ביצירה. שינוי קל, שאינו פוגם בהכרעת בית המשפט, אך הוא מהותי בנוגע לסוגיות עתידיות ואחרות בנוגע ליצירה].

סוגיית הפיצויים

בית המשפט פסק לטובת התובעת פיצויי הסתמכות בסך 260,620 ₪ – הוצאות שהוציאה בהסתמך על כך שהחוזה עימה לא יופר. בנוסף בית המשפט פסק לטובת התובעת פיצוי קיום בסך 565,235 ₪, שהם החלק היחסי מן הפירות שאמורה הייתה לקבל לידיה כרווח.

עוד הבהיר בית המשפט כי גם אלמלא היה קובע שאין הפרה של זכויות יוצרים במסמכי המכרז, לא היה נעתר לפיצוי נוסף. פיצוי בגין השימוש ביצירה שפיתחה התובעת יהא בכפל. פיצויי הקיום שנפסקו גילמו כבר את השימוש הזה. אלמלא הופר החוזה, לא הייתה התובעת מבקשת פיצוי בראש זה. היא פוצתה על הפירות, שנטלה ממנה ההפרה הזו, בפיצויי הקיום בגין רווח שנפסקו.

בית המשפט הורה, בנוסף, לתשלום הוצאות משפט בסך 44,600 אלף ש"ח ועוד שכר טרחה של עורכת דין בסך, כולל מע"מ, של 81,200 ש"ח. בקביעתם של הסכומים הללו נלקחו בחשבון תוצאתה של ההכרעה ובייחוד דחייתה של התביעה הנגדית וסכומה עמד על למעלה מ-855 אלף ש"ח; שיעורה הנכון של האגרה בתביעה המקורית; מספרן הרב – שבע – של הישיבות שהתקיימו, מהן שלוש של פישור ושתיים של הוכחות ובהן נשמעו לא פחות מעשרה עדים; חלקה של התובעת בעלותו של המומחה, שמינה בית המשפט ועלותו של מומחה, שהעמידה התובעת; הוראותיהן של תקנות 152 ו-153 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 והנקוב בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000. ומנגד – סכומה המקורי של התובענה וההגנה היקרה שנדרשה לשם כך.

(C) כל זכויות היוצרים שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון עשיר ומומחיות מיוחדת בניהול הליכים משפטיים בגין הפרת זכויות יוצרים. הינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולקבלת הצעת מחיר.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן