זכויות יוצרים בפייסבוק

האם זכאית פייסבוק לסגור קבוצות בפלטפורמה? בת"א 63470-05-19 זוהר נ' facebook inc ואח' (החלטה מיום 23.8.2021) טענה התובעת כי חשבונות וקבוצות הפייסבוק שלה מוגנים, ומהווים יצירות הזכאיות להגנת זכויות יוצרים בפייסבוק. ככאלה, לטענתה, אסור היה לפייסבוק לחסום את הקבוצה שלה והפרופילים הפרטיים של מנהלי הקבוצה.

פייסבוק מצידה טענה כי התובעת ניצלה לרעה את הפלטפורמה והפעילה מערך זיופים מקוון שמפר את תנאי השימוש של פייסבוק ואת זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של צדדים שלישיים. כך, למשל, טענה כי קיבלה דיווחים על הפרת זכויות יוצרים בפייסבוק מאדידס : דיאנה פעלה לפרסום תוכן מפר במסווה, לצורך קידום מכירה של מוצרים מזויפים. הקבוצה מנתבת אל האתר של דיאנה, כקבוצה סגורה. האתר מיידע את הקונים כי המוצר נמכר למעשה דרך עלי אקספרס או אתר אחר. המכירה מבוצעת כך שדף המוצר בעלי אקספרס לא יציג בפועל את המוצר המזויף שנמכר, אלא תמונה של מוצר גנרי כלשהו. דיאנה מספקת באתר שלה קוד למשתמש שאומר איזה מוצר, מידה ודגם להזמין, באופן שבו לכאורה מוזמן מוצר גנרי מסוים אך בפועל המוצר המוזמן הוא אחר לגמרי, מוצר מזויף של חברה מסחרית הזכאית להגנת זכות יוצרים.

במסגרת ההכנות להגשת כתב ההגנה הוסיפה פייסבוק כי מצאה קבוצות נוספים מפרות זכויות יוצרים בפייסבוק של התובעת – והיא השביתה גם אותן.

אדידס טענה במענה לתביעה כי הסרת דפים וקבוצות אינה הפרה של זכויות יוצרים בפייסבוק. אדידס כם השיגה תביעה שכנגד במסגרתה טענה כי זכויות היוצרים שלה הופרו ברגל גסה על ידי דיאנה זוהר.

אדידס מסבירה את השיטה בה פועלת דיאנה, כמי שמציגה באתריה ובחשבונות המשתמש תמונות של מוצרים תמימים לכאורה השונים מאלו שנבחרו בפועל. מוצרים שאינם ממותגים. על מנת להשלים את הרכישה על הגולש לעשות שימוש בקוד שנמסר לו ע"י דיאנה ולפי שם הקוד יודע מוכר הזיופים, שהגולש מעוניין במוצר "כמו אדידס" ולא במוצר התמים למראה. בדרך זו, מכירת הזיופים אינה מתגלה ע"י התוכנות המיועדות לאיתור זיופים באינטרנט. לטענת אדידס זוהי פעילות מפרה הנעשית בידיעתה של דיאנה. משכך, לא זו בלבד שהיה מקום להפסיק את פעילותה כפי שהדבר אכן נעשה, אלא שדיאנה גרמה בהתנהלותה זו נזק משמעותי לאדידס המזכה בפיצוי.

אדידס טוענת להפרה של סימני המסחר שלה ודילול מוניטין, גניבת עין, התערבות לא הוגנת ותיאור כוזב, הפרת זכויות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט ועוד.

זכויות יוצרים בפייסבוק
זכויות יוצרים בפייסבוק | דף הפייסבוק של אפלדורף ושות'

הכרעת בית המשפט

פייסבוק כפלטפורמה שיווקית

פייסבוק היא הפלטפורמה החברתית הגדולה בישראל, אם לא בעולם כולו. רשתות חברתיות בכלל ופייסבוק בפרט, משמשות כיום כלי מרכזי לביצוע פעילות שיווקית על ידי גורמים עסקיים שונים, זאת על ידי פתיחה של חשבון/קבוצה/פרופיל תוך עשיית שימוש בו, לצרכיהם.

פתיחת דף פייסבוק או חשבון אינסטגרם (אשר בבעלות פייסבוק), ובפרט פתיחת דף עסקי-שיווקי, אינה נעשית בחלל ריק וללא מגבלות. הגורם אשר פותח ומנהל את קבוצת הפייסבוק או העמוד, כפוף לכללים ולתנאי שימוש אותם מכתיבה פייסבוק. הדעת נותנת, שהתובעת בענייננו או מי מטעמה, בהיותה מי שביקשה ומבקשת להשתמש בפלטפורמת פייסבוק ואינסטגרם למטרות עסקיות, אינה יכולה לעשות באותו חשבון משתמש ככל העולה על רוחה, מבלי להיות כפופה לנורמות ולכללי התנהגות והתנהלות נאותים במסגרת הפעילות המבוצעת על ידה ברשת החברתית. מבלי להיכנס לכל כלל ותנאי המוכתב על ידי פייסבוק.

קיומו של מנגנון שייעודו ביצוע פעולות אכיפתיות של הפרות קניין רוחני המתבצעות ברחבי הרשת החברתית חיוני וזוהי התנהלות אחראית ביותר של פייסבוק. אפשר אף לקבוע כי חובה על פייסבוק לפעול באופן סביר לבדיקה ולמיגור תופעות של הפרת זכויות קניין רוחני על ידי משתמשיה, לאחר שמתקבלות אצלה אינדיקציות לפעילות מפרה.

האם קיימת לתובעת עילה משפטית שיחייב את פייסבוק בהשבת החשבונות לפעילות – זכויות יוצרים בפייסבוק ?

יש לבדוק ולבחון האם סוג הפעילות השיווקית של התובעת באמצעות פייסבוק ואינסטגרם, היא פעילות לגיטימית – אז יהיה מקום לשקול את השבת הפעילות של התובעת בחשבונות המשתמש. ברם, אם יתברר כי פעילות התובעת בחשבונות הנ"ל הפרה זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים – יקנה  הדבר לגיטימציה להשבתת חשבונות אלה על ידי פייסבוק. שהרי לא יעלה על הדעת, כי מי שמבקש לפעול בפלטפורמה אינטרנטית של רשת חברתית במיוחד לצרכים עסקיים או מסחריים, ינצל את התשתית שהועמדה לרשותו לצורך הפרת זכויות של צדדי ג' – ויפנה לקבל מבית המשפט סעדים לחידוש אותה פעילות מפרה.

מקום שבו קיימת בחשבון משתמש ברשת חברתית כזו או אחרת, פעילות אשר מפרה או מסייעת להפרת זכויות קניין רוחני של צדדי ג', הרי שאז אין לאותו משתמש עילת תביעה להשבת הפעילות בחשבון המפר על כנה. וודאי שאין לו גם עילת תביעה כספית. זו היא המסקנה המתבקשת אשר עולה בין השאר מתוך עקרון תום לב בפניה לבית המשפט בקבלת סעד, וכן מתוך כללי צדק טבעי ותקנת הציבור המכתיבים ומחייבים קיומה של רשת חברתית בטוחה לשימוש ונקייה מתוכן פוגעני ומהפרת זכויות ברשת, ככל הניתן. הדברים בהלימה עם עקרונות של מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה וחוטא לא ייצא נשכר.

קביעות בית המשפט ביחס לחשבונות דיאנה זוהר

בית המשפט קבע כי גרסאות פייסבוק ואדידס אמינות ומהימנות ודיאנה בעזרת הגר ויתר המנהלים בחשבונות המשתמש השונים שנוהלו באמצעות פייסבוק ואינסטגרם, רובם ככולם בני משפחתה, פעלו בשיטה מתוחכמת שבאמצעותה פורסמו או שווקו או תווכו לצרכנים שונים מוצרים מזויפים של מותגי על ובהם של אדידס. דיאנה או מי מטעמה, פעלה בתחכום רב כדי להסתיר מעיני גורמי האכיפה ברשת את דרכי פעולתה באמצעות חשבונות המשתמש. 

משכך התובעת אינה זכאית לסעד כלשהו. לא בהתאם לכללי הצדק הטבעי ולא בהתאם לזכותה החוזית של פייבוק לחסום ולהשבית חשבונות מפרים זכויות יוצרים בפייסבוק.

בית המשפט חייב את דיאנה זוהר לשלם לפייסבוק הוצאות משפט בסך כולל של 75,000 ש"ח וכן לשלם לאדידס הוצאות משפט בסך של 45,000 ש"ח.

האם דיאנה זוהר ומתווכת ומשווקת מוצרים מזוייפים הפרה את סימני מסחר של אדידס?

הוכח שהתובעת – הנתבעת שכנגד – מפרסמת ומתווכת למכירת מוצרים שנמצאו לא מקוריים. הפעילות המבוצעות בחשבונות המשתמש ובאתר של דיאנה, מסתכמת למעשה בפעולות של תיווך או פרסום למכירה של המוצר המזויף מבלי שהתבהרה מלוא תמונת "שרשרת" המכירה. לא יכול להיות חולק, כי עצם התיווך והשיווק של המוצרים המזויפים של אדידס הוא דבר פסול.

האם פעילות זו של הנתבעת שכנגד, יש בה כדי להוות הפרה של סימן המסחר הרשום של התובעת? בית המשפט סבר שכן. שימוש לפי פקודת סימני המסחר – כולל פרסום.

מה היקף הפיצוי הראוי? אדידס לא הניחה תשתית עובדתית להפרות רבות. אמנם הדעת נותנת כי לאור שיטת השיווק למכירת מוצרים מזויפים בה נקטה ונוקטת דיאנה, יש בנמצא הפרות נוספות של סימן המסחר הרשום של אדידס, אך הדבר לא מצא ביטוי בראיות ממשיות נוספות.

דיאנה זוהר חויבה לשלם לאדידס פיצוי בסך 15,000 בגין הפרות סימני המסחר הרשומים שלה ובשכר טרחה בסך 15,000 ש"ח נוספים.

(C) כל זכויות היוצרים בסיכום שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון עשיר ומומחיות מיוחדת בניהול תביעות זכויות יוצריםהינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולקבלת הצעת מחיר.

שתפו את הפוסט:

דילוג לתוכן