צו זכות יוצרים (אמנת ברן), תשי”ג-1953

צו זכות יוצרים (אמנת ברן), תשי"ג-1953 מעודכן לחודש יוני 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים, אני מורה לאמור: 1. פירושים בצו זה – "אמנה" פירושו - אמנת ברן להגנת יצירות ספרותיות ו...