ת”א (שלום, י-ם)10322/07 הארגון היציג של המבצעים בישראל ואח’ נ’ אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע”מ, (טרם פורסם)

ביום 14.3.10 ניתן פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים, מפי כבוד השופט ארנון דראל, בת"א 10322/07 הארגון היציג של המבצעים בישראל ואח' נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, (טרם פורסם). אותו עניין נ...