על הודאה והדחה בזכויות יוצרים

ביום 31.12.13 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כבוד סגן הנשיא אהרן פרש, בת"א  8394-10-10 גולני נ' אלאמיר עטמר. אותו עניין נסוב בשאלת הפרת זכויות היוצרים בחוברת לימוד בשפה העברית וכן בעי...