ע"א (ב"ש) 1114/07 אפשטיין נ' אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ (טרם פורסם)

באותו עניין, המערערים ערערו על החלטת בית משפט קמא שקבע כי הם היו המנהלים בפועל של אולם בו הושמעו יצירות מוגנות ולכן אחראים כאורגנים של החברה בתשלום פיצוי לבעלי הזכויות...

ביום 28.6.09 ניתנה החלטת כבוד השופטת שרה דברת בבית משפט המחוזי בבאר שבע בע"א 1114/07 אפשטיין נ' אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ, (טרם פורסם).

באותו עניין, המערערים ערערו על החלטת בית משפט קמא שקבע כי הם היו המנהלים בפועל של אולם בו הושמעו יצירות מוגנות ולכן אחראים כאורגנים של החברה בתשלום פיצוי לבעלי הזכויות.

וכך, בין היתר, קבע בית המשפט:

1. אחריות אישית של אורגן בחברה

משהציגו המערערים את עצמם בפני כולי עלמא כמנהלי אולם השמחות והיו אחראים על ההזמנות, לא נפל כל פגם בהחלטת בית משפט קמא כי המערערים אחראים גם לחובות המוטלות על בעל אולם ולא רק לזכויות וההטבות הצומחות מכך.

2. האם צמחה למערערים תועלת פרטית כתוצאה מניהול האולם

הפרשנות שיש לתת למושג "תועלת פרטית" אינה מחייבת ביטוי כספי דווקא, "אלא מעצם האירועים באולם קמה האפשרות לשלם משכורת". למערערים היה אינטרס לבצע יצירות בפומבי כתנאי מקיומו של אירוע באולם ובכך טמונה הצלחת האולם – והצלחת המערערים בביצוע תפקידם. אחרת, אין משמעות לקיום אולם אירועים. אשר על כן יש להשית אחריות אישית על המערערים כפי שקבע בית משפט קמא.

3. סוף דבר

הערעוור נדחה.

אין להסתמך על האמור במדור ו/או לראות בו כייעוץ משפטי כלשהו. כל הכתוב במדור הינו למטרות עיון בלבד.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן