בש"א 11646/08 (מחוזי ת"א) The Football Association Premier League Ltd. נ' פלוני (טרם פורסם)

אותו עניין נסוב סביב השאלה אם רשאי אתר אינטרנט להעביר שידורים של אירועי ספורט בשידור חי באמצעות תוכנה לשיתוף קבצים...

ביום 2.9.09 פורסמה החלטת בית המשפט המחוזי בת"א, מפי כבוד השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן, בבש"א 11646/08 The Football Association Premier League Ltd. נ' פלוני (טרם פורסם) בתיק העיקרי 1636/08.

אותו עניין נסוב סביב השאלה אם רשאי אתר אינטרנט להעביר שידורים של אירועי ספורט בשידור חי באמצעות תוכנה לשיתוף קבצים.

וכך נקבע בהחלטה:

1 .   האיזון בין זכויות היוצרים לזכויות המשתמשים

לאור המהפכה הדיגיטאלית ורשת האינטרנט קל יותר להגיע ליצירות, להפיצן ולהשתתף בשיח הציבורי. יש לקבוע איזונים חדשים שיתאימו לעידן הדיגיטאלי-אינטרנטי.

2 .   סמכות השיפוט

בארה"ב אומצו 2 מבחנים על מנת לקבוע את סמכות השיפוט בקשר להפרות נטענות ברשת האינטרנט: א. טיבו וטבעו של האתר והאם מופנים התכנים במיוחד כלפי גולשים מאותה מדינה; ו- ב. מבחן ההשפעה: האם האתר, תכניו או הפעילות בו מכוונים למדינה בה בית המשפט מתבקש להפעיל את סמכותו.

לדעת בית המשפט יש לו סמכות כאשר הפעילות או התכנים מכוונים ויועדים לישראל וכן בהתחשב במקום מושבם של הצדדים והעדים.

3.   אפשור שימוש בחומרים זמינים ברשת – סיבה לאי חשיפת פרטיו של גולש

"אין זה ראוי כי מי שמנסה לערוך סיפור, קטע מוסיקה או סרט באמצעות הטכנולוגיה הדיגיטלית והיצירות ברשת, יצטרך להביט כל הזמן לאחור כדי לבדוק האם אין בעל זכויות יוצרים כזה או אחר בעקבותיו. יש לציין לעניין זה כי בדרך כלל התובעים הן תאגידי תקשורת או בידור ענקיים, ולמולם גולש או גולשים בודדים.

כלומר, עידוד השיח והיצירה מחייבים אפשרות לשיטוט חופשי ברשת, האזנה, קריאה וצפייה ביצירות שונות, חיבור יצירות מיצירות אחרות, חלקן מוגנות וחלקן שאינן מוגנות, ללא חשש מתמיד שמא פעולה כזו או אחרת אסורה מכוח דיני זכויות יוצרים."

4.   זכות השידור אל מול העמדה לרשות הציבור

בשונה מהסדרים בינלאומיים זכות השידור וזכות העמדה לרשות הציבור הינן זכויות נפרדות.

העמדה לרשות הציבור באינטרנט מחייבת כי מי שרוצה לצפות ביצירה יוכל לעשות כן במקום ובזמן שיבחר. כפי שציינתי, ניתן לצפות במשחקים רק כאשר הם מועברים בשידור חי, כך, שמימד הזמן אינו מתקיים. על-כן, הזכות להעמדה לרשות הציבור אינה מופרת, כפי שהסכימה המבקשת. מכאן, מתעורר ספק האם העלאת תכנים לרשת, כמו במקרה זה, הזרמת משחקי הפרמייר ליג, מהווה שידור.

לדעת בית המשפט, לצרכי הרשת נוצרה זכות העמדה לרשות הציבור ואילו שידור נועד לאמצעים אחרים.

5.   שימוש הוגן

קיימת חשיבות ממשית להגנת שימוש הוגן על מנת לאזן בין זכויות היוצרים לבין זכויות המשתמשים.

[מבחן ראשון – אופי השימוש] כאשר אופי השימוש אינו בעל אופי מסחרי ניתן לטעון ביתר קלות שמדובר בשימוש הוגן – אך גם אם מדובר בשימוש מסחרי, עדיין יכול שימוש להוות הוגן אם יש בו תועלת חברתית ממשית.

[מבחן שני – מטרת השימוש] כאשר ישנה חשיבות חברתית בשימוש שאת התרתו מבקש המשתמש. לצפייה בספורט תרומה חברתית חשובה ויש לאפשר לרבין לצפות במשחקי ספורט לאומיים וגלובאליים.

בנוסף, יתכן כי יש לאפשר הנגשה של דיורים למעוטי יכולת באמצעות רשת האינטרנט.

העברת משחקי הכדורגל של הפרמייר ליג, על ידי המשיב 1, ללא תשלום, באתר האינטרנט שלו מהווה מימוש של זכותו לשימוש הוגן.

אין להסתמך על האמור במדור ו/או לראות בו כייעוץ משפטי כלשהו. כל הכתוב במדור הינו למטרות עיון בלבד. ההדגשה המצויה בציטוטים (לרוב) אינה במקור.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן