0

בש”א 19092/09 (מחוזי, ת”א) אימפרית הצעצועים בע”מ נ’ דיאמנט צעצועים בע”מ ואח’

ביום 23.11.09 ניתנה החלטת כבוד סגן הנשיא זפט בבש”א 19092/09 (מחוזי, ת”א) אימפרית הצעצועים בע”מ נ’ דיאמנט צעצועים בע”מ ואח’ (הפ’ 1755/09). באותו ענין המבקשת עתרה לסעד הצהרתי כי מוצרים מסוימים מותרים בייבוא מקביל ואינם מפרים חוקי קנין רוחני בישראל.

וכך קבע בית המשפט הנכבד:

משעיכב המנהל את המוצרים שייבאה המבקשת וקצב למשיבים מועד להגשת תובענה, אין מקום לקיים הליך משפטי נוסף על ההליך שנקבע בסעיף 200א לפקודת המכס ביחס לעיכוב טובין מפרים.

אין להסתמך על האמור במדור ו/או לראות בו כייעוץ משפטי כלשהו. כל הכתוב במדור הינו למטרות עיון בלבד.