0

רע”א 7774/09 ויינברג נ’ ויסהוף (טרם פורסם)

ביום 23.12.09, נתן בית המשפט העליון, מפי כבוד השופט רובינשטיין, החלטה זמנית בבקשה לערעור על פסק הדין בע”א 3437/09 ויסהוף נ’ ויינברג (טרם פורסם, החלטה מיום 19.7.09) [ערעור שני]. בהחלטה זו נקבע כי לאור אופי השאלות שעולות בעניין, ראוי שהבקשה תידון בפני מוטב של שלושה שופטים ולא דן יחיד.

אין להסתמך על האמור במדור ו/או לראות בו כייעוץ משפטי כלשהו. כל הכתוב במדור הינו למטרות עיון בלבד.