ת"א (מחוזי י-ם) 16071-06-10 סדן נ' היולט פקארד (ישראל) בע"מ (טרם פורסם, החלטה מיום 2.8.10)

ביום 2.8.10 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כבוד השופט נעם סולברג, בבקשה למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבה לעשות שימוש בגופן מסוים במסע הפרסום שלה בת"א 16071-06-10 סדן נ' היולט פקארד (ישראל) בע"מ...

ביום 2.8.10 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כבוד השופט נעם סולברג, בבקשה למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבה לעשות שימוש בגופן מסוים במסע הפרסום שלה בת"א 16071-06-10 סדן נ' היולט פקארד (ישראל) בע"מ.

וכך נקבע בהחלטה:

1. רקע

המשיבה היא חברת בת של חברת המחשבים HP ואשר החלה במסע פרסום בישראל כחלק ממסע פרסום עולמי של חברת HP. מסע הפרסום הישראלי כלל שימוש בגופן ייחודי המכונה 'HP Personal'.

המבקש הוא בוגר בית הספר לאומנות 'בצלאל' ועוסק לפרנסתו בעיצוב גופנים. גופן 'רון' אותו עיצב דומה דימיון רב לגופן 'HP Personal' עד כדי חפיפה של 95% משטחם.

המבקש פנה מספר פעמים למשיבה, במשך כ-7 חודשים, והסב את תשומת ליבה לשימוש בגופן ודרש תשלום של 400 ₪ בתוספת מע"מ בעבור רישיון שימוש בגופן. משפניותיו לא נענו, הגיש המבקש את תביעתו, בה ביקש להורות לה בצו עשה לאסוף ולגנוז את כל הפרסומים שהוכנו עד כה שיש בהם שימוש בגופן וכן תבע פיצוי כספי בסך של 1,000,000 ₪. בד בבד הגיש בקשה לצו מניעה זמני עד למתן פסק דין בתובענה.

2. האם התקיימו התנאים למתן צו המניעה?

הרמת נטל השכנוע בקיומה של עילת התובענה

מן הבחינה העובדתית, המבקש הרים את הנטל הנדרש בשלב זה של התובענה. שני הגופנים בלתי שגרתיים וקשה לקבל את האפשרות שהדימיון בניהם הוא דמיון מקרי בלבד. בנוסף, המשיבה התקשתה ליתן תשובה מניחה את הדעת באשר לזהותו של יותר הגופן 'HP Personal', וזאת למרות שהיו לה חודשים רבים לעשות כן.

גם מן הבחינה המשפטית הרים המבקש את הנטל הנדרש בשלב זה. אמנם המשיבה טוענת שאין על פי החוק בישראל זכויות יוצרים של יצירה כאשר הגופן כשיר להירשם כמדגם – וככל שלא רשם את הגופן כמדגם, אין למבקש אלא להלין על עצמו. ברם, עיון בפסיקה ובספרות מלמד כי גופני-מחשב מוכרים כיצירות בנות-הגנה לפי דיני זכויות יוצרים בישראל – אך נקודה זו תצטרך בוודאי בירור נוסף.

מאזן הנוחות

עם זאת, אין די בהוכחת הזכות לכאורה ובהרמת הנטל להראות שלתביעה סיכויים ריאליים, אלא יש גם להראות שמאזן הנוחות נוטה לטובתו של המבקש. ארבע שנים לאחר שהחל מסע הפרסום של המשיבה, לא הצליח המבקש להראות איזה נזק ייגרם לו כעת אם תוסף המשיבה ותעשה שימוש בגופן כפי שעשתה במסע הפרסום עד כה.

בנוסף, בית המשפט אינו סבור כי המשך השימוש בגופן יגרום לו לנזק ממשי נוסף, מה גם שהמשיבה התחייבה תשמור רישום מסודר של מהלכי מסע הפרסום, כך שבבוא היום, אם יזכה המבקש בתביעתו, יוכל בנקל לגבות את סכום הפיצויים שייפסקו לטובתו מן המשיבה (אשר הינה גוף כלכלי איתן).

מן הצד השני, טענות המשיבה בנוגע לנזקים שייגרמו לה ממתן צו המניעה מתקבלות על הדעת. מסע הפרסום בישראל הינו חלק ממסע פרסום עולמי ותהליכי קבלת ההחלטות, התקצוב וההפקה מסורבלים וארוכים. המבקש אינו בעל הון ויתקשה לפצות את המשיבה בגין נזק זה אם תידחה תביעתו.

סעד צודק וראוי בנסיבות העניין

חלפו ארבע שנים מאז החל מסע הפרסום. גם אם טענת המבקש נכונה והא למד על ההפרה אך באוקטובר 2009 הרי שחלפו חודשים ארוכים מעת שנודע לו על ההפרה לכאורה ועד שהגיש את תביעתו, מה גם שדרישתו הייתה דרישה כספית בסך של 400 ₪ בלבד. על כן, הסעד אינו צודק וראוי בנסיבות העניין – הוא לא יגשים את התכלית של הקפאת המצב הקיים ועלול להסב למשיבה פגיעה העולה על הנדרש.

3. סוף דבר

הבקשה נדחית. המשיבה מחויבת ברישום ותיעוד השימוש בגופן בהליכי הפרסום. הוצאות ושכ"ט עו"ד ייפסקו בגמר המשפט.

ביום 2.8.10 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כבוד השופט נעם סולברג, בבקשה למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבה לעשות שימוש בגופן מסוים במסע הפרסום שלה בת"א 16071-06-10 סדן נ' היולט פקארד (ישראל) בע"מ.

ביום 2.8.10 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כבוד השופט נעם סולברג, בבקשה למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבה לעשות שימוש בגופן מסוים במסע הפרסום שלה בת"א 16071-06-10 סדן נ' היולט פקארד (ישראל) בע"מ.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן