אושרה ייצוגית כנגד מנהרות הכרמל

ביום 9.1.2018 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה, מפי כבוד השופט ד"ר מנחם רניאל בקשה לניהול תובענה ייצוגית כנגד מנהרות הכרמל. בקשה שהוגשה ונוהלה על ידי משרדנו (ת"צ 33951-04-17 כתראן נ' קבוצת כרמלטון בע"מ).

עניינה של הבקשה (והתובענה לצידה) בטענה לפיה לא רשאית 'מנהרות הכרמל' לגבות תשלום העולה על הסכום הנקוב באותו מועד ברשומות [ילקוט הפרסומים]. בית המשפט הנכבד קיבל את הבקשה, וקבע כי מתקיימים התנאים לאישור ניהול התובענה כייצוגית, והתביעה מגלה עילה טובה כנגד מנהרות הכרמל, באופן שיש סביר כי התובענה תוכרע לטובת חברי הקבוצה וכנגד מנהרות הכרמל.

וכך קבע, בתמצית בית המשפט:

  1. טענת המשיבה לפיה אין לבית המשפט סמכות עניינית לדון בתביעה בשל אפשרות להליכי ערר – דיחה דחייה. מקום שהמחלוקת היא עקרונית, ומוקדה אינו בירור עובדתי, התביעה אינה מותנית במיצוי דרך ההשגה, שמטבע הדברים עוסקת רק במערכת היחסים שבין המבקש למשיבה, ולא בין חברי הקבוצה למשיבה. הבקשה לאישור עוסקת במחלוקת עקרונית, בדבר תוקף שינוי האגרה שמותר למשיבה לגבות מעת לעת, ולא בבירור עובדתי ספציפי בעניינו של המבקש עצמו. לפיכך לבית המשפט סמכות עניינית.
  2. אין חולק, שהמשיבה פירסמה מעת לעת שינויים בסכומי האגרה ברשומות ובאתר האינטרנט שלה, ואין חולק, שהיא החלה לגבות את המחיר החדש לפני הפירסום של השינוי ברשומות, אם לא ללא פירסום השינוי ברשומות כלל. השאלה העומדת לדיון היא, אם תוקף השינוי בסכומי האגרה מיום הפירסום ברשומות, כך שגבייתה של המשיבה היא גבייה ביתר, או שתוקפו של השינוי ממועד קודם ליום הפירסום ברשומות, שבו נהגה המשיבה להחיל לגבות תעריפים חדשים, שונים מאלו שקדמו להם.
  3. מפי המשיבה נשמעה הטענה, שאין לה שליטה על הפירסום ברשומות, והוא נעשה לעתים זמן רב מדי לאחר משלוח לפירסום. ככל שזו טענה המבקשת להתחשב ברצון המשיבה לפרסם ברשומות, כאילו הוא פירסום בפועל, בית המשפט דוחה טענה זו. פירסום ברשומות הוא פירסום ממש, ולא כוונה לפירסום. גם החיוב באגרה מוטל על מי שנכנס בפועל לשערי מנהרות הכרמל, ולא על מי שמתכוון לעשות זאת.
  4. אין להטיל אגרה על האזרח אלא בחוק או על פיו. ענייננו באגרה ושינוי אגרה הוא תקנה בת פועל תחיקתי עליו חל ס' 17 לפקות הפרשנות, שאינו מקנה ברגיל אפשרות לגבות תשלום באופן רטרואקטיבי.
  5. טענת המשיבה שאי עמידה בהוראת הפרסום אינה מובילה לבטלות, נדחתה על ידי בית המשפט. תנאי הפרסום הוא תנאי מינימום. אם הפירסום ברשומות הוא תנאי לתוקף השינוי בסכומי האגרות, אין די בכך שהשינוי פורסם בדרכים אחרות, שאינן נותנות תוקף לשינוי. כשם שחוק אינו תקף לפני שפורסם ברשומות, אף אם פורסם בעיתון וגם במכתב אישי לכל אזרח, גם תקנה אינה תקפה לפני פרסומה ברשומות, כאמור בסעיף 17 לפקודת הפרשנות, אף אם פורסמה בעיתון והודעה לכל אזרח באופן אישי.
  6. ואולם, גם בהנחה שניתן לפרסם בדרך אחרת מזו שקבועה בחוק, בית המשפט דחה את טענת המשיבה שהפירסום שנטען על ידה, הביא את השינוי לידיעת הנוסעים, יותר מאשר הפירסום ברשומות. המשיבה טענה לפירסום השינוי בעיתונים ולפירסום בשערי הכניסה למנהרות הכרמל, וצירפה דוגמאות לכך בתשובתה. הדוגמאות לפירסום בעיתונים מראות על פירסום מודעות האובדות בין שלל מודעות משפטיות ואחרות המקיפות אותן. אין בפירסום זה ראיה מספקת לכך שהשינוי הובא לידיעת הציבור. כך גם ביחס לפרסום בכניסה למנהרות הכרמל.
  7. לא ניתן להבין מתוך השלט מה האגרה שיש לשלם עבור הנסיעה. עוד פחות ניתן להבין, בהתחשב בעובדה שהנהג החולף במכוניתו על פני השלט עושה זאת במהירות, ולא בצילום יחיד של השלט, כך שהוא מבין עוד פחות מה האגרה שיש לשלם עבור הנסיעה. יתר על כן, אף מצילומים קרובים של השלט עולה שהוא לא מדבר על שינוי בסכום האגרה, אלא על הסכום שמבקשת המשיבה לגבות. על כן, אף אם היה הנהג במכונית החולפת על פני השער מצליח לראות את השלט, כל מה שהיה רואה הוא סכומי אגרה, מבלי שיבין שסכומי האגרה השתנו. המסקנה היא איפוא, שהמשיבה לא פרסמה בדרך זו את שינוי האגרה.
  8. על כן, בין אם השינוי אינו תקף כל עוד לא פורסם ברשומות, ובין אם השינוי אינו תקף משום שלצד אי פרסומו ברשומות לא הובא לידיעת המשתמשים במנהרות הכרמל בדרך מספקת אחרת, בשלב זה ניתן לומר, שלשאלה המשפטית האם היה תוקף לשינוי בסכומי האגרה קודם לפרסום ברשומות, יש אפשרות סבירה שהיא תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה.

לקריאת ההחלטה המלאה המאשרת ניהול התובעה כייצוגית כנגד מנהרות הכרמל – לחצו כאן

(C) כל הזכויות שמורות לאפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים. 

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. שימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן