צ'רלטון: הוראה להתייחסות היועץ המשפטי לממשלה

ביום 5.3.2018 ניתנה החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז בלוז, מפי כבוד השופט פרופ' גרוסקופף בת"צ 11067-08-16 סמכי נ' צ'רלטון בע"מ העוסקת בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בדרישה להשיב סכומים ששולמו בגין הקנות של משחקי כדורגל מבתי עסק.

השאלה המשפטית העומדת בלב התובענה נוסחה כך "האם משמעות שידור ציבורי היא גם היתר לביצוע פומבי בזמן אמת של השידור". מדובר בסוגיה עקרונית שלא קיימת ביחס אליה פסיקה מנומקת ובהירה.

בית המשפט הציג את השאלה כך: בהנחה שצ'רלטון בעלת זכויות בשידורים והיא מתקשרת עם משדר ומקנה לו רשיון לשדר משדר ספורט, האם ישנו שוני בין משדר פרטי לבין משדר ציבורי? השידור הציבורי מבוצע על ידי משדרים אשר אינם קשורים בחוזים עם המשתמשים בשירותיהם אלא מערכת היחסים שבין המשדר בשידור הציבורילבין הציבור מוסדרת באמצעות הוראות דין שונות. לפיכך, ההגבלות המוטלות על השימוש של הציבור בשידור הציבורי אינן נקבעות באופן הסכמי, אלא הן נגזרות אך ורק מהוראות הדינים הרלוואנטיים. ואולם, ספק אם קיימת בחקיקה המסדירה את התנהלות השידור הציבורי הוראה המסדירה באופן מפורש את נושא הביצוע הפומבי.

הוראות חוק זכויות משדרים אינן מקנות למשדר את הזכות למנוע ביצוע פומבי של השידור בזמן אמת (ראו סעיף 4א.1. לחוק זכויות משדרים, המונה את זכויות המשדר). ויובהר, למשדר יש זכות למנוע שידור משנה או טביעה של השידור, אך לא ביצוע פומבי בזמן אמת. מכאן שבמערכת היחסים שבין המשדר בשידור הציבורי לבין הציבור, אין למשדר זכות מכוח הדין למנוע את ההצגה הפומבית בזמן אמת של שידוריו על ידי אדם המעוניין בכך.

עקב מצב הדברים האמור קיים חשש לאי התאמה בין היקף הזכויות שהמשדר הציבורי רכש מבעל זכויות היוצרים לבין היקף השימושים שהציבור זכאי לעשות בשידור הציבורי על פי החוק. במקרה בו עסקינן: המשדר הציבורי רכש מבעל זכויות היוצרים רק את הזכות לשדר את משדר הספורט (ללא זכות לביצוע פומבי), ואולם השידור מקנה לכאורה לציבור לא רק את הזכות לצפות בשידור, אלא גם הזכות להציג בזמן אמת את השידור באופן פומבי. כיצד ניתן ליישב חוסר התאמה לכאורי זה?

בקשר לכך נתבקש נתבקש היועץ המשפטי לממשלה להתייחס. בהחלטה נקבע כי עליו להתייחס לשאלות עד ליום 30.4.2018, אך ככל הידוע למחבר סיכום זה, היועמ"ש טרם העביר את התייחסותו, וזו אמורה להיות מוגשת באמצע חודש אוקטובר 2018 (נכון למועד כתיבת סיכום זה).

(C) כל הזכויות שמורות לאפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. שימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן