סעדים וצווים זמניים

תרופה משמעותית בזכויות יוצרים, ובקניין רוחני באופן כללי, הם סעדים זמניים וצווים זמניים.

מהם סעדים זמניים?

נסביר. לא אחת, הסעדים המתקבלים בסופה של תביעה רגילה, אינם מספקים. תביעה אזרחית רגילה אורכת ברגיל, שנתיים-שלוש לפחות. בהתאם לכך, הסעדים שיינתנו לאחר פרק זמן זה, הם בבחינת סגירת דלת האורווה אחרי שהסוסים ברחו. על כן, במקרים המתאימים יש לבקש סעדים מיידים. סעדים אשר ניתנים לעיתים במעמד צד אחד, בכפוף לשכנוע ראשוני ומתן ערבונות עד להכרעה בתוך שבועות ספורים, אם לא פחות.

נדגים באמצעות אחד מן המקרים הרבים שהובאו לטיפולנו: חברת תוכנה נשכרת לשדרג תוכנה הכוללת קניין רוחני וסודות מסחר השייכות למזמין. לאחר שחתול שחור עובר בין הצדדים, חברת התוכנה מעתיקה את סודות המסחר ומתכוונת לפנות למחרה של המזמין ולמכור לו את סודות המסחר. במצב כזה, המתנה של שנתיים ויותר לצו מניעה קבוע ולסעדים נוספים מחברת התוכנה המפרה אינם מספקים. במצב זה נדרשים צווי מניעה ארעיים וזמניים, כמו גם סעדים נוספים, באופן מיידי.

לניהול הליכים זמניים ישנו יתרון נוסף. פעמים רבות, ומכיוון שבית המשפט כבר נחשף למכלול הטענות, קיבל לידיו תצהירים ואף המצהירים נחקרו עליהם, בית המשפט מבקש מן הצדדים כבר להכריע בתיק כולו. החסרון המובנה של הליך סעדים זמניים, הוא שבגלל הדחיפות הרבה בו, והצורך של משרד עורכי הדין להשקיע את כל משאביו בו, תוך דחיית השירות והטיפול בלקוחות אחרים, הוא שההליך אינו זול, ומשקף את מידתת הבהילות והעבודה הרבה.

התנאים לקבלת סעדים זמנייים

הסמכות ליתן סעדים וצווים זמניים קבועה בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לשם קבלת בקשה כאמור, על בית המשפט להשתכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת תובענה ובהתקיימות התנאים ליתן סעדים זמניים, ובכלל זה מידת הנזק שיגרם למבקש מאי מתן הסעדים לעומת הנזק שייגרם לצד השני אם יינתנו הסעדים; תום הלב של מגיש הבקשה ואם מתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין; ואם חל שיהוי כלשהו בהגשת הבקשה, שכן שיהוי יש בו כדי להעיד כי הסעדים והצווים הארעיים והזמניים אינם נחוצים.

יצוין כי בתקנות סדר הדין החדשות, הצפויות להיכנס לתוקף בשנת 2021, התנאים לקבלת סעדים זמניים הם דומים עד כדי זהות, עם שינויים מינוריים. כך למשל, נקבע בתקנות החדשות שעל בית המשפט לבחון אם ישנו סעד אחר שפגיעתו בבעל הדין השני קלה יותר שמשיג את אותה התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני המבוקש.

למשרדנו נסיון עשיר בניהול הליכים זמניים

כמשרד המתמחה בקניין רוחני יש לנו נסיון עשיר ורב בניהול הליכים זמניים, משני צידי המתרס – הן מן הצד המבקש סעדים זמניים והן מן הצד המבקש לדחות סעדים זמניים מבוקשים. כך, ובין השאר, משרדנו עוסק במניעת הברחת סודות מסחר, קניין רוחני וזכויות יוצרים מן הבעלים לצדדים שלישיים; השמדת סחורה מזויפת ומפרה קניין רוחני; שימוש מטעה בסימן מסחר; מניעת פעילות מפרה; עיקול כספים מצדדים שלישיים לטובת אכיפת הסכם; מניעת פרסום כתבה מכפישה וכיוצא באלה הליכים.

אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בנושא זה ונשמח לסייע.

שתפו את הפוסט:

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן