ת"א (שלום ת"א) 64269/07 שטיינברג נ' סמבירא (טרם פורסם, החלטה מיום 12.1.11)

ביום 12.1.11 ניתן פסק דינו של בית משפט השלום, מפי כבוד השופטת הבכירה חנה ינון, בתיק אזרחי 64269/07 שטיינברג נ' סמבירא. אותו עניין נסוב סביב שאלת הפרה של תמונות מוצרי כלי בית, אשר המפרסם חשב בטעות שהמדובר בתמונות שצולמו על ידי יצרניות המוצרים.

וכך נקבע בפסק הדין:

1. הרקע

התובע הגיש תביעה בסך של 500,000 ש"ח כנגד הנתבע. לטענתו עשה הנתבע שימוש ב- 39 תמונות שצילם וערך וזאת ללא הסכמתו ואף תוך פגיעה בזכות המוסרית. הנתבע טען כי פנה לנציגי היצרנים והם הפנו אותו לשני אתרים, שאינם אתרי התובע, מהם יוכל לקחת את התמונות ולעשות בהן שימוש. משנטען בפניו כי היצירות המצויות בידו מפרות זכויות יוצרים – הפסיק את השימוש בהן באופן מיידי.

2. יצירות התובע – האם מוגנות בזכויות יוצרים?

הוכח בפני בית המשפט כי התובע הוא הבעלים של היצירות המקוריות, אך האם היצירות הללו חוסות תחת הגנת זכויות יוצרים? ענייננו ביצירה שיכולה להיפרש כיצירה אומנותית, לפי החוק הישן. עם זאת, לדעת בית המשפט, מדובר בצילומים של כלי בית שונים, אשר, אינם צילומים בעלי אופי אומנותי, אלא, כאלו שנועדו להציג את מוצרי חברת קורנינג, ולפרסם אותם לצרכן – ועל כן אינן מוגנות בזכויות יוצרים.

התרשמתי כי בצילומים אין כל ייחודיות או מקוריות, והתובע לא הוכיח בפני כי יש בהם משהו מעבר לצילומי כלי בית אחרים, ולגישתי, הם אינם שונים מאלה אשר מופיעים באתרים אחרים, כפי שניתן להתרשם בדוגמאות לאתרי אינטרנט אותם הציג בפני הנתבע.

תימוכין למסקנה זו קיבל בית המשפט מדוקטרינת המיזוג אשר קובעת:

"כאשר היצירה, מעצם אופיה, ניתנת לביטוי במספר מצומצם של אפשרויות הבעה, אין צידוק להעניק זכות יוצרים. הנחת היסוד היא שבמקרה של רעיון שהאפשרויות לבטאו הן מוגבלות במיוחד, ההגנה על הביטוי תגביל למעשה גם את השימוש ברעיון. החשש העומד בבסיס כלל זה הוא כי במקרים אלה הגנת החוק משמעותה המעשית תהא הענקת הגנה על ה'רעיון' ויצירת מונופול שיחסום דרכם של יוצרים אחרים בעתיד".

3. הגנת מפר תמים

בנוסף בית המשפט סבור, כי הנתבע הוכיח כי הוא עומד בתנאים של "מפר תמים" – מפר אשר במועד ההפרה לא ידע ולא יכל היה לדעת שישנן זכויות יוצרים ביצירה.

4. סוף דבר

התביעה נדחתה. התובע ישלם לנתבע סך של 8,000 ש"ח בתוספת מע"מ בגין הוצאות הנתבע. בהערת אגב יצוין, כי עו"ד תומר אפלדורף העוסק בקניין רוחני גורס כי פסק הדין שגוי ברמה המשפטית ורצוי שלא להסתמך עליו כתקדים מחייב למקרים עתידיים.

אין להסתמך על האמור במדור ו/או לראות בו כייעוץ משפטי כלשהו. כל הכתוב במדור הינו למטרות עיון בלבד.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן